Anna Granö, vd, HPE Sverige

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– HPE har sedan starten vilat på en stark värdegrund för allas lika värde. Vi har ”we treat each other with respect” som ett av företagets viktigaste värderingar och det innebär bland annat att vi har en nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, inklusive sexuella trakasserier. Det här var lika sant hos oss såväl före som efter metoo, och vi stöttar all den positiva förändring som rörelsen fört med sig på arbetsplatser runt om i världen.

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Nej.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– Redan sedan många år har HPE-anställda möjligheten att rapportera, även anonymt, om man utsatts för eller sett ett agerande som strider mot våra Standards of Business Conduct när det gäller etik och hur vi behandlar varandra.