Rozita Dadras, hr-chef, IBM Sverige

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– Strukturer har synliggjorts och diskuteras mer öppet av båda könen hos oss sedan metoo. Metoo har fått ett positivt inflytande på samhället i stort och så även hos oss på arbetsplatsen. Det faktum att vår svenske vd, Johan Rittner, tidigt gick ut med ett personligt brev till alla anställda om var han står, och vi som företag står, när det gäller diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier fick ett mycket positivt genomslag hos oss på IBM.

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Inte vad jag vet.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– Den funktionen hade vi sedan tidigare. Vi har flera vägar att rapportera olika händelser, även anonymt upp till högsta vd.