Therese Treutiger, tillförordnad vd, Microsoft Sverige

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– Metoo har lyft och satt sexuella trakasserier och köns- och maktstrukturer på agendan, både i samhället i stort och i näringslivet. Microsoft har sedan länge nolltolerans mot diskriminering och trakasserier, men vi lyfter även frågan i medarbetarenkäter och uppmuntrar medarbetare att använda vår interna anonyma visselblåsartjänst om det skulle förekomma missförhållanden på arbetsplatsen. Vi gör även workshops för medarbetare och chefer på temat inkludering och vår arbetsmiljökommitté arbetar systematiskt med vår likabehandlingsplan.

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Nej.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– Vår visselblåsartjänst fanns på plats redan före metoo, och kan användas av externa personer också, till exempel leverantörer eller partners. För oss är det viktigt att man inte bara talar om nolltolerans utan också har rutiner på plats som gör att det lätt går att anmäla och uppmärksamma missförhållanden så att vi snabbt kan agera.