Medianavkastningen på ett AI-projekt ligger på 17 procent enligt en ny rapport från Deloitte där runt 1 100 chefer i USA med tidiga AI-projekt tillfrågats. Totalt uppger 82 procent att AI gett positiv avkastning, skriver ZDnet.

Bäst avkastning ger AI-projekt i teknik- och telekombranschen medan vård och life science – som investerat rätt mycket i AI – inte alls ser samma resultat.

I rapporten skriver Deloitte att en del stora projekt i vården varit besvikelser. Samtidigt pekar man på att det finns en ansenlig potential även om man hittills inte lyckats så bra.

Som exempel lyfts en studie fram där neurala nätverk lyckats identifiera bröstcancertumörer på bilder med 100-procentig träffsäkerhet. Men det har hittills bara gjorts i labb och det kommer att ta tid innan det kan använda i en klinisk verksamhet.

Läs också: Det här är AI och så funkar det

Bland det som oroar mest med AI finns oro för säkerhet och risken att man ska ta fel strategiskt beslut baserat på AI-underlag och även etiska frågor är ett bekymmer som många lyfter.

32 procent av de tillfrågade uppgav att de hade haft en AI-relaterad säkerhetsincident under de senaste två åren. Det har lett till att en av fem av dem skjutit upp sina AI-planer.

Samtidigt är många övertygade om att AI ger dem ett försprång. 37 procent anser att AI hjälper deras företag att dra ifrån konkurrenterna. 42 procent anser att AI kommer att ha en avgörande strategisk betydelse om två år och 11 procent anser att det har en avgörande strategisk betydelse redan nu.

Boka din plats till It i vården-dagen den 11 december – Sveriges viktigaste mötesplats för digitalisering i vården