Visa B2B Connect lanseras första kvartalet 2019 och är tänkt att bli ett globalt betalsystem för finansinstitut. B2B connect bygger på en privat blockkedja för distribuerade liggare och ska tillgodose kunderna med ett enkelt, snabbt, och säkert betalnätverk, enligt ett uttalande från Visa.

– Med B2B Connect utvecklar vi ett nytt sätt för företag att utföra betalningar med höga värden över gränserna, och fixar trasiga processer och river geografiska gränser i samma veva. B2B Connect kommer tillhandahålla betalningar för finansiella institut inom många vertikaler som leveranskedjor, handel, banker med flera, säger Kevin Phalen, global chef för Visa Business Solutions på Visa.

Läs också: Mastercard tar patent på blockkedja för multipla valutor

Visa tillkännager nu att de kommer integrera Hyperledger Fabric från Linux Foundation och IBM Blockchain Platform som en grundläggande komponent i B2B Connect. Syftet, enligt Visa, är att förbättra processerna för att kunna tillhandahålla ett skalbart och privat, behörighetsbaserat nätverk.

En av de grundläggande egenskaperna med B2B Connect är hanteringen av identiteter. Blockkedjan döljer känslig information som kontonummer och kundinformation genom att ersätta dem med en unik transaktionsidentitet på blockkedjan, så kallad tokenizing. Detta kommer enligt Visa att öka säkerheten för internationella betalningar samtidigt som regelefterlevnaden kan garanteras kunderna.

Att stora finansföretag som Visa alltmer intresserar sig för blockkedjor förvånar allt färre med tanke på bockkedjornas egenskaper som i många avseenden speglar behoven inom finansiella transaktioner och betalsystem. Det intressanta med Visa är att företaget fått en viss status som ärkefiende inom kryptovalutavärlden, ett hat-kärleksförhållande där Visa utgör ett riktmärke för snabba transaktioner.

Läs också: IBM bygger ett blockkedje-Swish för finansbranschen

Blockkedjor har inneboende egenskaper som gör dem långsamma; transaktionshastigheterna lämnar allt annat att önska. Det är den decentraliserade strukturen som är både blockkedjornas främsta vapen och deras akilleshäl. Ofta jämförs detta, inte sällan av belackare, med just Visas (och säkert även andra betalföretags) transaktionshastighet, som uppgår till miljontals transaktioner per sekund, tack vare den klassiska centraliserade strukturen. En prestanda dagens blockkedjor kan se sig i stjärnorna efter.

Det är därför intressant att Visa lierat sig med IBM och deras Ethereum-baserade, men privata och proprietära blockkedja Blockchain Platform. Just Ethereum anses alltför långsam för att klara den skala Visa förmodas förvänta sig av tekniken. Det tyder på att IBM lyckats förbättra tekniken avsevärt, men det ligger också i sakens natur att privata blockkedjor kan ges bättre prestanda än publika dito.