I Computer Swedens artikel från den 19 oktober görs en uppföljning ett år efter att metoo exploderade i världen. Ett antal it-bolag ges möjlighet att berätta ifall rörelsen förändrat deras sätt att arbeta.

Alla företag i artikeln understryker betydelsen av metoo. Många av dem berättar att de uppdaterat rutiner och riktlinjer och befäst nolltolerans-policys som ett resultat av metoo. Och de flesta försäkrar att deras visselblåsarfunktioner funkar bra. Dessutom uppger flera av dem att de inte haft några incidenter kopplat till sexuella trakassier under det senaste året. Det låter onekligen väldigt bra.

Läs också: Låt oss driva på jämställdheten – lite längre, lite snabbare

Men jag är oerhört besviken att dessa intetsägande standardsvar utgör kärnan i hur dessa bolag bemöter frågan. Det är väl självklart att alla arbetsgivare ska ha rutiner och riktlinjer på plats. Alla arbetsgivare ska också vara tydliga med att kränkande behandling inte är acceptabelt. Och visselblåsarsystem är ett vanligt verktyg i arbetet för att medarbetare ska kunna rapportera när och om situationer uppstår, utan rädsla för repressalier. Allt detta är i enlighet med Sveriges lagar och krav på arbetsgivare. Det är alltså skall-krav som dessa bolag bekräftar att de har på plats.

De företag som hävdar att det inte förekommer sexuella trakasserier på just deras arbetsplatser, trots att vissa av dem har flera tusen anställda och trots att den här problematiken är ett vanligt förekommande problem, stoppar huvudet i sanden. Det är ett faktum att 25 procent av kvinnor, och 8 procent av män, har utsatts för sexuella trakasserier på arbetet någon gång under de senaste 12 månaderna. Och it-branschen är självklart inte förskonad från dessa problem.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Anledningen att de inte ser eller hör om incidenter är inte för att de inte förekommer, utan på grund av väl befästa tystnadskulturer. Låter det hårt? Måhända, men det är hög tid att vi omvärderar de värderingar och företagskulturer som råder i it-branschen. Tänk om vi kunde se på metoo som en möjlighet att börja forma framtidens arbetsplatser präglade av öppenhet, sunda värderingar och ett inkluderande förhållningssätt?

Jag skulle önska att bolagen också kunde se kopplingen mellan arbetsmiljöutmaningarna och det faktum att andelen kvinnor i it-branschen kontinuerligt gått ned under de senaste tio åren, från 32 procent år 2006 till 28 procent år 2016. Förra året skedde en marginell ökning till 29 procent. Vi vet också att kvinnor lämnar branschen i högre utsträckning än män. En sak är säker, lösningen kring sexuella trakasserier och exkluderande arbetsmiljöer är inte uppdaterade rutiner och riktlinjer. Företag i branschen måste börja rannsaka sig själva för att skapa inkluderande arbetsplatser där alla, kvinnor som män, vill stanna kvar och bidra till framtidens IT-lösningar.

Läs också: Metoo: Konsult-vd sparkad efter konferensresa

Kära it-företag, ni som är så oerhört innovativa, produktiva och samhällsförändrande i andra avseenden, ta nu chansen som metoo har gett er! Här får ni ett åtgärdsprogram att börja med.

1. Börja med ett blankt papper. Omformulera varför just ni bör arbeta med att skapa mer jämställda och inkluderande organisationer.

2. Ta reda på var ni står idag. Öppna ögonen och tro inte att bara för att ingen rapporterar incidenter är det ett kvitto för att ni kommit i mål.

3. Sätt mål för ert arbete. Precis som alla era andra verksamhetsområden kräver detta arbete tydliga mål som ni mäter och följer upp på.

4. Starta och genomdriv de aktiviteter och åtgärder som kommer leda till att ni når era mål. Och lär av andras goda erfarenheter.

5. Fira när det går bra men fokusera och lägg i en annan växel när det gör trögt.

Sara Jonasson Ginters, konsult på Via Consulting och en av samordnarna bakom #teknisktfel, teknikbranschernas metoo-upprop