Molnet och dess infrastruktur får allt större betydelse i branschen, och givetvis påverkar det även hur de klassiska konsultbolagen jobbar. Många av dem bygger upp molngäng för fullt just nu, och det är även tydligt att olika bolag har olika molnleverantörer som sitt huvudspår.

Ett tydligt exempel på det är Cybercom, som inför AWS stundande storsatsning i Sverige gör en egen satsning på molnjätten och dess tjänster.

Läs också: Därför får konsulterna en nyckelroll i slaget om molnet

– Vi har skrivit avtal med AWS om att vara deras business partner i Norden, och det innebär att vi gör en storsatsning nu. Det här är ett jätteviktigt område som passar oss bra. Vi har lagt en plan för det, där vi ska bli 500 personer på tre år, säger vd:n Niklas Flyborg.

Niklas Flyborg
Niklas Flyborg, Cybercom.

Cybercom var tidigt ute med AWS i Finland, och det är utifrån den verskamheten man nu vill utöka och bygga stort även på den här sidan Östersjön.

– Den finska verksamheten är en bra bas för oss. Vi ska jobba inom tre huvudområden:
Cloud Transformation, som handlar om att flytta kunder till molnet, vilket vi så klart redan jobbar mycket med idag. Det andra är Professional Services, som exempelvis devops, applikationsutveckling och andra utvecklingsuppdrag. och det tredje är Managed Services, med supporttjänster för AWS, med 24/7-support samt även kommer att återförsälja delar av deras erbjudande, säger Niklas Flyborg.

De flesta konsultbolag jobbar med fler än en molnleverantör, och det gäller Cybercom också. De har idag ett Azure-team med runt 40 personer. AWS-styrkan är idag runt 80 personer, men ska alltså mer än sexfaldigas, till 500, under de kommande tre åren.

– Vi har kompetens inom andra områden också, men vi har valt det här. Man kan inte vara expert på allt. Vi började i Finland och har tagit de delarna till vårt erbjudande nu och utbildat medarbetarna, svarar Niklas Flyborg på varför man väljer att fokusera mer på en leverantör lite mer.

Hur påverkar det er att AWS är på väg att öppna tre stora datacenter i Sverige?

– Det är roligt att de gör det. Det gör att de kommer hålla hög servicenivå för kunderna, som får bra erbjudanden, och det kommer finnas fler människor att jobba med, så det är väldigt positivt.

Seppo Kuula
Seppo Kuula, Enfo.

finsksvenska Enfo har vd Seppo Kuula tidigare varit tydlig med att bolaget byggs om mot att man ska ha ett tydligt fokus på molnaffären. Enfos strategi är inte lika uttalat inriktad mot en av de stora molnleverantörerna, även om AWS är störst även här. Det förklarar dock Seppo Kuula med att de följer storleken på marknaden, vilket innebär att man efter AWS har Microsoft, det privata molnet, Google och IBM som fokusområden i fallande skala.

– Vi ser att de största bolagen har investerat enorma summor i sina legacymiljöer under de senaste 20 åren, och vi har sett att bolag med över 1 000 anställda i snitt har sex olika molnplattformar. Vi tror inte att någon kommer att lägga allt i ett och samma moln, säger han.

Han konstaterar att Enfo är långt ifrån ensamt om det de gör. Tvärtom kallar han det som nu sker på marknaden nästa fas, där molnet gått in i en helt ny mognadsgrad.

– Det här sker inte över en natt, utan det är en evolution och inte en revolution. Men just nu sker den största förändringen vi har sett. Det är verkligen en brytpunkt och nu går vi in i en ny fas där molnet blir en seriös plattform, och vi ser att alla företag är med.

Att det påverkar affärerna att molnjättarna etablerar sig lokalt bekräftar Enfo, och hänvisar till att Google nyligen öppnat datacenter i finska Hamina.

– Några av våra offentliga kunder ser det som ett bra alternativ eftersom de gärna har sina data i landet. Även om det oftast räcker med att ha det inom EU är det många som gärna har det kvar i hemlandet. Det blir samma sak nu när AWS öppnar i Sverige, säger Seppo Kulla som trots att han leder ett finskt bolag har största delen av sin verksamhet i Sverige

De två största publika molnen i Sverige idag är alltså AWS och Microsoft. Microsoft har så klart en fördel på partnersidan av att de varit på den svenska marknaden så pass länge, och nu börjar alltså konsultbolagen även att ty sig till AWS i allt högre grad. En tredje molnjätte, som också blivit allt aktivare, är Google, som också har köpt mark i Sverige. Deras partnerstrategi skiljer sig dock åt en del från konkurrenterna.

Tariq Shaukat
Tariq Shaukat, Google.

Tariq Shaukat, globalt ansvarig för Partner and Industry Platforms på Google Cloud, berättar för Computer Sweden i samband med bolagets stora molnkonferens Google Next i London, att bolaget på stora internationella kunder oftast jobbar med jättar som exempelvis Accenture och Atos. De lokala partnerbolag man jobbar med på landsnivå är ofta mindre och tydligt entusiastiska partner som går all in på Google.

– Det är ofta mer nischade partner som är väldigt dedikerade till vår teknik. För oss är partnerarbetet en viktig del, det är alltid viktigt att ha mycket folk där ute. Vi har över 4 miljoner betalande kunder på Gsuite idag, och den absoluta majoriteten är små och medelstora företag, och vi vill attt det ska vara enkelt för dem att få hjälp med att utveckla tjänster kring Google Cloud Platform, säger Tariq Shaukat.

I Sverige är det fortfarande Avalon som är det tydligaste exemplet på en sådan nischad och Google-entusiastisk partner. Bolagets vd, Ola Persson, säger också att han märker av ett ökat och inte minst ett nytt intresse för molntjänster.

Läs också: Google spänner sina molnmuskler i kampen mot AWS och Microsoft

– För vår del går det väldigt bra, vi har i stort sett dubblat omsättningen från år till år. Marknaden är mycket mognare idag än för två år sedan. Tidigare har intresset främst kommit från nystartade bolag, idag är det en helt annat typ av kunder som är intresserade, säger han.

Och precis som Cybercom tror Ola Persson givetvis också att det finns en fördel med att fokusera tydligare på en molnleverantör.

– Det är många som väljer att ha en multicloud-strategi, men jag tror att det kommer att öka med att vara specialiserad. Det går inte att vara lika spetsig inom de specifika områdena annars.

Läs också:
Alla pratar om devops – men vad är det egentligen?