Digitaliseringen kommer att förändra branscher i grunden. Du kan ha hört tugget förr, i otaligt antal tappningar. Men frågan är om inte digitaliseringens förändrande kraft illustreras allra bäst på papper.

Mediebranschen har länge fungerat som en tydlig bild av hur affärsmodeller och verksamheter stöps om. För inte jättemånga år sedan hade du förmodligen läst de här bokstäverna på tidningspapper, men för allt fler aktörer blir tryckta tidningar mindre och mindre intressant. Och det skiftet har givetvis även drabbat de bolag som tillverkar själva tidningspappret.

Men inget ont som inte har något gott med sig. Digitaliseringens möjligheter och problem går knappast att illustrera tydligare än genom skogs- och pappersindustrins senaste decennium. När efterfrågan på tidningspapper började vika kraftigt gjorde en annan aspekt av vårt digitala beteende att räddningen fanns runt hörnet. För i takt med att vi e-handlar mer och mer har behovet av kartong och förpackningar skjutit i höjden.

Läs också: Vinnovas nya boss – ”innovationer vårt enda hopp”

– Det är två sidor av samma mynt kopplat till digitaliseringen. Att den påverkat oss kopplat till tidningspapper har varit uppenbart, och det är många som har frågat vad vi ska göra med skogen nu, denna fina förnybara råvara. Då tänker man inte på att digitaliseringen också betyder att folk handlar väldigt mycket på nätet, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna om det skifte som hennes bransch genomgått.

Runt 2012 och 2013 skedde det stora trendbrottet för svensk skogsindustri, då produktionen av grafiskt papper började sin resa nedåt. Exakt vad som utgjorde brytpunkten är svårt att peka på. Det verkar mer handla om en successiv utveckling över tid än en enskilt utlösande faktor just där och då.

– Vi kan inte peka på något speciellt datum. Man såg redan i slutet av 90-talet att läsandet började förändras i världen. Det började i USA, men under samma tid ökade tidningsläsandet i Kina, så det är svårt att veta exakt, säger Carina Håkansson, som tror att trendbrottet inleddes på allvar för tio år sedan.

skogsindustrin digitalisering

– Lågkonjunkturen 2008–2009 blev en vågbrytare. Av tradition annonserar man mindre i papperstidningar i lågkonjunktur. Det har visserligen alltid gått upp och ner, men samtidigt kom Iphone och sedan tog det fart ordentligt.

Och för ett land som Sverige, med den tyngd skogsindustrin har, var det så klart en rejäl väckarklocka.

– Det började märkas globalt. Sverige är visserligen ett litet land, men vi är en väldigt stor aktör när det gäller export av tidningspapper. Så frågan var hur man ska göra med våra stora anläggningar vid en global nedgång, säger Carina Håkansson.

E-handeln, och dess behov av förpackningar var som sagt en av räddningsplankorna, men det har även funnits andra trender som talat till skogsindustrins fördel. Utöver digitalisering har även urbaniseringen och klimatfrågan påverkat branschen positivt.

– Att handla på nätet är direkt kopplat till ett behov av många förpackningar, men det fanns flera samtidiga trender som skogsindustrin såg. Vi märker till exempel miljötrenden att folk väljer bort plast, och hellre vill ha produkter från förnybara resurser. Dessutom gör urbaniseringen att vi bor tätare i mindre lägenheter, och det gör till exempel att efterfrågan ökar på on the go-förpackningar. Just nu är de globala drivkrafterna så pass stora att vi ser ljust på framtiden.

Läs också: Digitaliseringen stöper om ABB – nu kommer ”robot-som-tjänst”

Och den positiva synen märks inte minst på graden av investeringar i framtida produktion. Den svenska skogsindustrin har totalt investerat 40 miljarder kronor under de senaste fyra åren i ökad produktion, där SCA i Sundsvall är det enskilt största exemplet, med en massiv investering mellan 7 och 8 miljarder kronor. 

– I skogsindustrin har investeringarna oftast gått i vågor, med stora ändringar ungefär vart 30:e år. Att vi i Sverige har investerat 40 miljarder på fyra år är nog det tydligaste beviset man kan hitta på vår framtidstro, säger Carina Håkansson.