Om du är ledare för en grupp så blir jobbet dubbelt tufft om ni drabbas av misslyckanden. Då måste du inte bara ta tag i det ursprungliga problemet och hjälpa dina kollegor att navigera sig ur det. Du måste också omgruppera dem i efterdyningarna och få dem motiverade att fortsätta framåt.

Det kan verka vara en skrämmande uppgift, men helt vital. I tider av kris sätter människor ofta tilltron till auktoriteter och om du då inte lyckats gjuta mod och få upp moralen i gruppen, så kommer det att bli svårt att få tillbaka gruppen på rätt spår.

Läs också: Manfall på Facebook – toppchefer lämnar i strid ström

Det här skriver vår systersajt CIO.co.nz – som också har listat fem punkter för hur man åter motiverar teamet och går vidare:

Reflektera:
Det har hänt, och det finns ingenting som kan förändra det. Att fortsätta gräma sig över ett misslyckande leder ingen vart, men att reflektera över vad som gick fel kan ge gruppen en tydligare idé om hur man kan undvika att det upprepas.

Att lära sig av misstagen är ingenting att skämmas för – utan hanterar man det här på rätt sätt kan det ge de anställda ett självförtroende de behöver för att ta sig över liknande problem i framtiden.
Som ledare är det viktigt att du finns där i efterdyningarna av ett misslyckade – vilket tar oss till nästa punkt.

Kommunicera:
Det är viktigt att hålla gruppen uppdaterad om vad som händer i den här aktuella frågan och det som är kopplat till problemet.

Beroende på hur stort företaget är och vad det är för sorts kris det handlar om, så kan det bli så att de får sin information från media (antingen vanlig media eller sociala medier) om vad som händer. Det är farligt eftersom rykten kan blåsas upp till oanade proportioner och rapporteras om som om de vore fakta.

Allt dina anställda behöver veta ska komma från dig. Om du är transparent när du tar itu med problemen så minskar det risken för ryktesspridning och det visar dina anställda eller kollegor att du fortfarande har förtroende för dem på vägen framåt.

Det är också viktigt att låta gruppen stå för en del av snacket. Att lyssna på deras funderingar och tankar är en viktig del av läkningsprocessen. Det kan också hjälpa dig att uppmärksamma pågående problem som kan ha en koppling till det ursprungliga misslyckandet.

Kommunikation är en nyckel för att ta sig igenom en kris.

Ge nytt liv:
Även om en period av reflektion är nödvändig för att hjälpa ditt team framåt, så går det inte att fastna i denna. När luften är rensad måste det skjutas in ny energi i gruppen, och det måste skapas ett glatt arbetsklimat igen.

Positivitet är smittsamt och om din grupp ser att du är motiverad och back in business så är möjligheterna större att de själva hakar på.

Läs också: Tungt för svenska chefer – arbetsglädjen lägst i Europa

I allt negativt finns något positivt att ta med sig, och det går också att ge uppmärksamhet åt vad som faktiskt fungerade – det kommer att boosta moralen och kan göra de anställda engagerade på nytt.
En lunch på företagets bekostnad eller en halvdagsresa någonstans kan lyfta gruppen, minska stressen och ge alla en chans att omgruppera sig.

Omgruppera:
En framgångsrik grupp har en klar vision, en stark arbetsmoral och ett gemensamt mål att arbeta efter – och efter ett misslyckande är det viktigt att påminna gruppen om detta.

Komma tillbaka till det som är visionen inspirerar ofta människor att arbeta hårdare och ger de anställda en förnyad känsla om vad det är de arbetar mot.

Att komma tillbaka till den här punkten gör att man sedan kan börja röra sig framåt som grupp.

Gå framåt:
Nej, det går inte att förändra det som har varit, men framtiden kan du påverka. Ett misslyckande i yrkeslivet kan kännas som om karriären är död precis när det händer – men när du har tagit dig igenom de fyra stegen ovan så kan det oväntade ofta hända att allt det som har skett har tagit dig och ditt team i en ny spännande riktning.

Om saker inte fungerade förut, så har du blivit tvungen att ta dig samman och klara ut hur du kan göra saker annorlunda i framtiden.

Att nå framgång innebär alltid att man måste ta vissa risker – men om du har lyckats gjuta in mod och förtroende i gruppen så vet de nu att de kan studsa tillbaka från ett misslyckande, och då är det ”the sky the limit”, som det heter, i framtiden.