Ny inredning för Electra

Electra, som bland annat driver Audio Video-kedjan, tar nu nya grepp genom att köpa möbelkedjan EM Home. Totalt handlar det om 32 butiker som ingår i möbelkedjan EM:s franchisekoncept, och alltså ägs och drivs av lokala entreprenörer. I förvärvet ingår varumärket EM, kedjekontoret och handlaravtal med de 32 lokala entreprenörerna.

Någon jätteinvestering handlar det inte om. Prislappen ligger på 3,5 miljoner kronor, vilket motsvarar bolagets egna kapital. En tilläggsköpeskilling på maximalt 12 miljoner kronor kan dock utgå om vissa målsättningar uppnås kopplade till framtida vinster i EM Home och volymutvecklingen i möbelkedjan EM. Electras förvärv är villkorat av att ägare till minst 90 procent av aktierna accepterar erbjudandet. Hittills har ägare till över 60 procent av aktierna lämnat preliminär accept.

Electra konstaterar att förvärvet passar bolagets strategi att öka tillväxten genom att etablera sig i nya branscher. Affären medför skalfördelar och synergier för Electra samt kommer att medföra betydande kostnadsbesparingar för att driva EM Homes affärskoncept. Man konstaterar också att EM Home:s verksamhet påminner om det Electra redan gör med kedjorna Audio Video, Ring Up, Digitalbutikerna och The Image, där Electra äger varumärkena och erbjuder infrastruktur i form av logistik, varuinköp, butiksdatasystem, it-lösningar, tjänster och administrativa funktioner.

– Vi ser Electra som en innovativ detaljhandelsaktör som passar EM Home som hand i handske. Tillsammans kan vi skapa ett unikt erbjudande för fristående möbel- och inredningsbutiker som ingen annan aktör kan leverera, säger Magnus Ohlsson, vd på EM Home.

– Electra har lång erfarenhet och hög kompetens inom logistik- och kedjehantering. Den infrastruktur vi har i form av lager, logistik, central kedjehantering, it, webbshop och butiksdatasystem är tjänster som kommer att komma EM Home och möbelkedjan EM till nytta. Vi är mycket glada över affären med EM Home och ser att vi kommer att kunna uppnå betydande skalfördelar när EM Home och möbelkedjan EM börjar använda alla de tjänster Electra redan idag erbjuder, säger Electras vd Anneli Sjöstedt.

Omegapoint köper e-hälsa

Konsultbolaget Omegapoint köper nu Qurit, ett konsultbolag som nischat in sig på e-hälsa, läkemedel och life science. Genom köpet växer Omegapoint sitt affärsområde inom e-hälsa och läkemedel med ambitionen att möta den stora efterfrågan på expertkompetens som finns inom säker applikationsutveckling och it-säkerhet i en digitaliserad vård. Parterna har valt att inte offentliggöra eller kommentera villkoren för affären annat än att den förväntas vara helt slutförd i slutet av oktober.

– Omegapoint tar genom förvärvet av Qurit en tydlig position på marknaden och bygger samtidigt avsevärd kompetens och kapacitet inom en sektor där efterfrågan av digitalisering och säkerhet växer kraftigt. Digitaliseringen av sjukvård, hälsa och livsstilsrelaterade frågor innebär sannolikt några av de största utmaningarna för samhället inom överskådlig framtid, säger Johan Malmliden, vd och koncernchef för Omegapoint Group.

– Att Qurit blir en del av Omegapoint innebär att vi gemensamt stärker våra nuvarande kunderbjudanden på ett spännande sätt. Digitaliseringen av vårdsektorn skapar en mycket spännande men utmanande uppgift. Qurit har idag förmånen att arbeta i flera strategiskt viktiga kundprojekt inom läkemedel och e-hälsa. Vi har idag goda kunskaper om hur man kan realisera verksamhetsbehov i kostnadseffektiva it-lösningar men saknar den djupa kunskapen som Omegapoint har inom säkerhetsområdet. Vi har idag även en begränsad kapacitet samt ett kontor lite för långt ifrån våra viktiga nyckelkunder i Stockholm. Omegapoint blir därför den perfekta partnern för Qurit för att anta vårdens digitala utmaning med tillhörande säkerhetskrav, säger Patrik Lannergård, vd och medgrundare av Qurit, som kommer att drivas som ett dotterbolag inom Omegapoint Group, där Patrik Lannergård framöver kommer att ingå i koncernledningen.

Visma köper in inköp

Visma Advantage köper det svenska inköpsbolaget Lessmore, som upphandlar, paketerar och levererar inköpsavtal till små och medelstora företag. Avtalen täcker exempelvis frakter, kontorsmaterial, kreditinformation och försäkringar. Via en webbaserad inköpsportal ges mindre företag möjlighet att automatisera och förenkla sina inköp, vilket också sänker inköpskostnaderna. Företaget har 2 500 kunder inom olika branscher fördelat över hela Sverige.

– Genom förvärvet kommer vi att öka vår gemensamma köpkraft och ge både Advantages och Lessmores kunder bättre villkor, samt tillgång till fler avtal och leverantörer. Det här ska ses som ett viktigt led i vårt arbete att skapa Nordens ledande inköpstjänst för små och medelstora företag, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

– Det här är ett spännande och välkommet steg för Lessmore. Värdet av tjänsten ökar för alla kunder, då inköpsvolymerna stiger kraftigt samtidigt som Visma ger oss helt nya möjligheter att utveckla vår tjänst, säger Lessmores vd Stefan Bratt.

Check Point köper molnskydd

Check Point köper israeliska säkerhetskollegan Dome9, som specialiserat sig på regelefterlevnad och att säkra multicloudmiljöer. För Check Point är förvärvet främst ett steg för att förstärka sitt erbjudande inom molnsäkerhet.

– Dome9 och Check Point Cloudguard tillhandahåller tillsammans den bästa lösningen för molnsäkerhet i branschen. Den femte generationens cyberattacker riktar sig allt mer mot företagens molnmiljöer. Det här förvärvet ökar vår förmåga att kunna erbjuda fördelarna med molnet tillsammans med den kritiska säkerhet som måste finnas i nätverk, slutpunkter och datacenter, säger Gil Shwed, koncernchef på Check Point om förvärvet.

Bitdefender köper rödstrumpor

Säkerhetsföretaget Bitdefender köper det nederländska beteende- och nätverkssäkerhetsanalysföretaget Redsocks Security, som specialiserat sig på att automatiskt upptäcka misstänksamt nätverksbeteende och bekämpning av cyberbrottslighet. Detta sker främst genom att kombinera maskinlärning, artificiell intelligens och cyberthreat intelligence. Genom det nya Redsockskontoret får Bitdefender ett nytt fotfäste i norra Europa och utökar även sin verksamhet i Nederländerna.

– Vi kan nu erbjuda våra kunder ännu starkare skydd mot sofistikerade attacker. Genom att ta Redsocks nätverkssäkerhetsanalys och hotunderrättelse till Gravityzone kommer kunderna att dra nytta av ett mer omfattande, skiktat tillvägagångssätt för högre säkerhet och djupare synlighet i deras hotlandskap, säger Bitdefenders vd och grundare Florin Talpes.

Apptio köper mer molnstädning

Technology Business Management-bolaget Apptio köper Fittedcloud, ett mjukvaruföretag som jobbar med att optimera företags molnprodukter med hjälp av maskininlärning. Apptio uppger att förvärvet ger möjlighet till ännu bättre och bredare analyser utifrån hur man utnyttjar molnet och inte minst hjälpa till med rekommendationer kring hur mycket företagen betalar. Henrik Nilsson, chef för regionen Northern Europe på Apptio, säger så här om köpet:

– Cio:er från världens mest inflytelserika företag använder Apptio för att hantera och optimera molnutgifter som uppgår till flera miljoner dollar. Molnets unika realtidsekonomi gör att kostnader måste mätas i samband med konsumtion, eftersom kostnaderna snabbt kan skena iväg. Detta förvärv gör att vi kan integrera avvikelsedetektering och avancerade maskininlärningsalgoritmer så att vi automatiskt kan ge kunderna mer värde i deras molninvesteringar, säger han och utvecklar:

– Den svenska techmarknaden har ett starkt fokus på att driva innovation och är oerhört avancerad när det gäller införandet av nästa generations teknik. Samtidigt som många svenska företag använder sig av differentiering som konkurrensstrategi väljer allt fler molnet för ökad agilitet och en positiv användarupplevelse. Men när svenska företag använder flera molnleverantörer och tjänster börjar kostnaderna stiga, och det kan vara svårt att hålla koll på de ökade kostnaderna. Vårt förvärv av Fittedcloud hjälper svenska företag att fokusera på att bygga innovativa produkter istället för att övervaka både molnutgifter och användning.

Axis avnoteras

Axis majoritetsägare Canon äger nu nära 98 procent av aktierna i Axis. Canon har därför för avsikt att ansöka om avnotering för Axis på Nasdaq Stockholm. Axis kommer att fortsätta verka som ett oberoende bolag i Canongruppen.

– Med tanke på att Canon i samband med sitt offentliga bud 2015 uttryckte en ambition om att förvärva samtliga aktier i Axis, var det här väntat att ske någon gång. Vi bedömer inte att det här kommer att påverka Axis dagliga verksamhet. Canon har åter tydligt understrukit att Axis ska fortsätta att verka som ett oberoende bolag, samtidigt som vi ser mycket positivt på att vara en del av Canongruppen säger Axis vd Ray Mauritsson.

Norsk IoT-satsning i Sverige

Norska mobiloperatören Com4, som fokuserar på IoT och m2m, tar nu klivet in i Sverige. I Sverige är ambitionen att redan 2020 stå för 30 procent av tillväxten på den svenska marknaden, vilken enligt bolaget är 100 miljoner kronor per år.

– På bara några år har Com4 etablerat sig som det snabbast växande telekomföretaget inom IoT. Förra året stod vi för 60 procent av tillväxten för anslutna IoT-enheter. På sikt strävar vi efter att nå samma position i Sverige, medan det kortsiktiga målet är att ta 30 procent av marknadstillväxten, säger vd Stein André Larner, som även säger att nästa steg är att etablera kontor i ytterligare länder i Europa.

– Sverige ligger, liksom Norge, långt framme inom IoT. I Sverige finns det till exempel ett uttalat mål att öka användningen av IoT för att säkerställa ökad global konkurrenskraft. Vi har redan flera kunder i Sverige och höga förväntningar på vår svenska satsning, även om den självklart inte kommer att kunna genomföras smärtfritt och utan ansträngning. Liksom i Norge är våra största konkurrenter de redan etablerade traditionella mobiloperatörerna.

De vill göra Office 365 snabbt och skoj

Det nystartade företaget Storyals, som har tagit fram ett utbildningskoncept som man specifikt anpassat för Youtube-generationen, siktar nu på att etablera sig i Sverige. Bolaget drivs av den före detta Microsoftanställda Ulrika Hedlund, som är baserad i Dubai, men som tror att bolagets verksamhet kommer funka bra i Sverige också. Målet är att få företag att få ut den fulla potentialen av Office 365. Namnet Storyals förklaras med att det är en sammanslagning av storytelling och tutorials.

– Vi ger medarbetare insikten som behövs för att trigga en förändring. Alla är upptagna, det är svårt att få användare att lägga tid på traditionell produktutbildning. Vårt koncept lånar drag från dokumentärer och lifestyle-genren. De är korta och effektiva. Det är superviktigt att utbildningen hänger med i den övriga utvecklingen i samhället, säger Ulrika Hedlund och utvecklar:

– Det finns ett stort behov av att optimera nyttan av dyrbara prenumerationer, och många företag står inför samma utmaning. De behöver hjälp i den digitala förändringsresan och det är brist på engagerande innehåll. Storyals löser det genom en prenumerationstjänst med korta, inspirerande utbildningsfilmer på Office 365 som leder till ökad produktivitet. Innehållet kan dessutom anpassas till specifika företagsbehov. Fokus just nu är att expandera i Sverige och sedan tar vi den svenska modellen på export.

Dubbelt upp för Basefarm

Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat avtal med driftleverantören Basefarm. Avtalet innebär att Basefarm tar ett helhetsansvar för SKL:s it-drift. I samband med avtalet byter SKL driftmodell från att själva hantera den via egna servrar till att utkontraktera den till Basefarms experter, vilket man även hoppas ska kunna fungera som ett föredöme för medlemmarna.

– Det nya arbetssättet, där vi överlåter en stor del av driften åt experter, ger oss själva bättre möjlighet att bli ett föredöme inom innovation och digitalisering. Vi ska stötta våra medlemmar utifrån de statliga beslut som finns inom digitalisering samtidigt som vi levererar it och digitalisering till SKL som organisation. I och med samarbetet med Basefarm öppnar vi för synergieffekter där vi skapar utrymme för att testa på hemmaplan innan vi driver frågan på regional och kommunal nivå, säger Lotta Nordström, sektionschef på avdelningen för digitalisering på SKL.

– Vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder briljera på it-sidan för att de i sin tur ska kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse och tjänster mot sina kunder. I detta fall också erbjuda it som del i digitaliseringsresan för sina slutkunder. Våra ambitioner ligger helt i linje med de hos SKL och det är kul att arbeta tillsammans med en verksamhet som är så målinriktad och som månar så mycket om innovationskraft som SKL gör, säger Sara Murby Forste, vd på Basefarm.

Basefarm har även utökat sitt åtagande med SBAB. Den här gången handlar det om infrastrukturtjänster med hög säkerhet.

– Det utökade samarbetet med Basefarm ligger i linje med vårt mål att leverera Sveriges bästa bolån. För att kunna göra det krävs att vår it-infrastruktur är utformad så att vi ständigt kan utveckla innovativa tjänster med bibehållen säkerhet och tillgänglighet. Basefarms experter är skickliga på det och dessutom gillar vi deras sätt att arbeta med oss som en partner snarare som en traditionell leverantör, säger Marko Ivanic, chef för drift, infrastruktur och support på SBAB.

– SBAB hade redan en extremt hög säkerhet, men det går alltid att utöka och utveckla för att ligga steget före. Det kommer ständigt nya intressanta tjänster och verktyg och det gäller att hitta rätt säkerhetsnivå i linje med de regelverk som finns men också utifrån kundernas förväntningar på tillgänglighet och snabbhet, säger Fredrik Svantes, ansvarig för Security Operations på Basefarm

Interxion tar digital taxi

Datacenterbolaget Interxion ska hjälpa Taxi Stockholm med bolagets digitala resa. I nära samarbete med sin it-tjänsteleverantör Devinix, som redan finns etablerad i Interxions datacenter, genomförde bolaget nyligen en upphandling av datacentertjänster och valet föll alltså på Interxion.

Taxi Stockholms kunder gör årligen cirka 7,3 miljoner resor och för att säkerställa att kunderna får sin bil till rätt adress, vid rätt tid, är ständig tillgänglighet till det digitala bokningssystemet och affärsstödjande system centralt. Och det kommer nu alltså att driftas från Interxions datacenter.

– Med över 120 års erfarenhet är Taxi Stockholms fokus att erbjuda kunderna den bästa kundupplevelsen, och i detta är digitaliseringen en viktig hörnsten, säger Murat Yigit, vd och koncernchef, tidigare it-chef, på Taxi Stockholm.

Taxi Stockholm säger att Interxion var det bolag som bäst kunde leva upp till kraven på säkerhet och tillgänglighet. Dessutom var bolagets hållbara datacentertjänster en viktig anledning till valet. Taxi Stockholm har som mål att 2025 vara helt fossilfria och en viktig bit på vägen dit är att arbeta med leverantörer som kan hjälpa till att bidra till detta mål.

– För att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft är hållbarhetsfrågan central för oss. Vi satsat stenhårt för att kunna erbjuda en fossilfri transporttjänst och även it är ett viktigt område för att bidra till detta. I takt med digitaliseringen ökar behovet av data, mer data innebär att behovet av energi för hanteringen ökar. Med sitt unika projekt att återvinna överskottsvärme till fjärrvärmenätet i Stockholm, och att deras datacenter drivs av 100 procent förnyelsebar el, har Interxion genomfört konkreta åtgärder för att minska sitt koldioxidavtryck vilket var en avgörande faktor i valet av dem som datacenter, säger Murat Yigit.

Tacton tar in Workday

Svenska mjukvarubolaget Tacton Systems, som levererar sälj- och produktkonfigurationslösningar för tillverkningsföretag, har valt att installera Workday. Tanken är att Tactons 250 anställda på sex kontor runt om i världen ska ha ett enhetligt system för ekonomi- och personalhantering på plats när nästa steg i den globala expansionen ska tas.

– Med Workday får vi en plattform för vår fortsatt snabba internationella tillväxt. Tillsammans kommer vi nu att automatisera och digitalisera affärsprocesser inom företaget. Vi vill bli mer datadrivna inom alla aspekter av vår verksamhet, både som kunder, anställda och aktieägare, säger Fredrik Cronqvist, finanschef på Tacton Systems.

– Tacton är ett av Nordens mest spännande tillväxtföretag, så det känns fantastiskt att vi får hjälpa dem att ta nästa steg i sin expansion. Med en enhetlig ekonomi- och personalhantering kommer bolaget att kunna effektivisera verksamheten och ta bättre och snabbare affärsbeslut baserade på realtidsinsikter. Genom att ge dem verktygen för en digital omvandling av sin verksamhet, hjälper vi dem att vara agila och snabbt kunna anpassa sig till förändringar när företaget fortsätter att växa, säger Mattias Bolander, nordisk regionchef på Workday.

Conscia Netsafe öppnar nytt

Vi skrev förra veckan att Ciscointegratören Conscia Netsafe rekryterat en chef för Skåne. Nu har han även ett kontor att verka från, i och med att bolaget öppnar sitt regionkontor i Malmö. Sedan tidigare har bolaget 70 anställda i Köpenhamn, och ambitionen är att vara Ciscos starkaste partner i Öresundsregionen.

– Kunderna har de senaste åren validerat vårt koncept med stenhårt fokus på Cisco och respekt för komplexiteten i modern it. Istället för att försöka erbjuda allt gör vi enbart det vi är bäst på – och med över hundra certifieringar är vi bäst på Cisco. Det finns en stor efterfrågan på vår expertis, vår unika serviceportal och den direktaccess till experter som vi erbjuder i Skåne. Nu, med ett starkt team på plats ska det bli riktigt roligt att kunna nå ut ännu bättre här, säger Conscia Netsafes regionchef Anders Wenneberg.