Kinesiska Huawei har flera gånger pekat på Sverige som en särskilt viktigt marknad för företaget – det var bland annat i Stockholm de startade upp sitt första europeiska utvecklingscenter på 2000-talet. Därför är det kanske inte helt överraskande att deras första stora konferens i Norden, som går under namnet Huawei Eco-Connect, gick av stapeln i Stockholm under torsdagen med 300 partners och kunder på plats.

Klart är att Huawei inte tänker dra ner på takten i sina Sverigesatsningar, tvärtom. I dag har de 300 personer som arbetar med forskning och utveckling i Sverige. Det kommer att bli fler, säger Peng Xi som är chef över regionen Centraleuropa och Norden, när Computer Sweden träffar honom på konferensen.

– Vi kommer att öka investeringarna kraftigt i Norden, och där är Sverige det viktigaste landet för oss. Det innebär både ökningar i forskning och utveckling, men också i partnerarbetet.

Under en treårsperiod ska Huawei dubbla antalet partner de arbetar med i Sverige, från dagens ungefär hundra partner, säger Peng Xi. Det är allt ifrån säljpartners till mjukvaruutvecklare, utbildningspartners och finansiella partners till investeringsfonder.

Peng Xi vill dock inte ge några exakta siffror över vad ”kraftigt ökade investeringar” innebär:

– Det jag kan säga är att jag kommer att rikta 30 procent av de resurser jag har till förfogande till Norden. Vi ska öka forskning och utveckling, vi rekryterar hela tiden och måste hitta nya talanger.

– När det gäller partners så är den här konferensen ett exempel på hur vi kommer att arbeta för att öka dessa.

Ytterligare en satsning som Huawei gör i Sverige nästa år är att öppna ett ”proof-of-concept-lab”, för partners och kunder som vill testa och bekanta sig med tekniken.

Den här delen av Huawei, som är inriktad på försäljningen mot företagen, ökade omsättningen i Norden med 50 procent förra året, och räknar med en lika stor tillväxt i år.

Huawei Enterprise har en målsättning om att ha en omsättning i Sverige 2023 på ungefär 1,8 miljarder kronor, och en årlig tillväxt då på 50 procent. Totalt i Norden ska den här delen då ha en omsättning på 4,5 miljarder.

– Det är mycket nya tekniker som rullas ut nu, med 5g, hela den digitala transformationen och AI. Sverige ligger i framkant när det gäller allt det här. Myndigheterna förstår vikten av det här, och har också tagit fram riktlinjer.

Hur långt har utvecklingen av 5g kommit i Sverige?
– Det kommer mycket snabbt, Sverige ligger alltid i framkant i utvecklingen och det är viktigt att få användarcase härifrån. Det finns många pågående projekt. Redan inom 1-2 år tror jag det börjat ta fart ordentligt.

Läs mer: Inga hinder för kinesisk teknik när svenska 5g-auktioner drar igång

Läs mer: Nu ger sig Telia in i 5g-rejset – här vill de börja bygga