Det blir Capgemini som får Arbetsförmedlingens uppdrag att leverera en ny digital plattform för ärendehantering och beslutsstöd. Den franska konsultjätten valdes ut i en konkurrensutsatt anbudsprocess. Hög kvalitet på tjänster och erbjuden plattform i kombination med ett konkurrenskraftigt pris anges som de främsta orsakerna till valet av plattformsleverantör.

capgemini
Lars Kullberg, Capgemini

Det inledande avtalet är ett kontrakt på sex år som inkluderar programvara, implementering av programvara, applikationsutveckling och underhåll, samt förändringsledning. Det fulla kontraktet inklusive optioner löper på 20 år.

Arbetsförmedlingens mål med den nya plattformen är att den ska bidra till bättre handläggarstöd, högre rättssäkerhet och högre grad av automatisering och digitalisering. Något som även ska ge handläggarna mer tid att lägga på de arbetssökande.

– Vi är mycket glada att Arbetsfömedlingen har valt oss för utvecklingen av deras nya digitala plattform för kärnprocesser. Den nya lösningen kommer hjälpa Arbetsförmedlingen att få fler arbetslösa i jobb och på så sätt påverka vårt samhälle i en positiv riktning, säger Lars Kullberg, som ansvarar för Public Sector på Capgemini.

Läs mer: Utredare: Arbetsförmedlingen har ”för stark tilltro” till sin digitaliseringstakt