Det var när Henrik Enström sökte jobb i London för tio år sedan som han insåg att det finns annat än bara intervjuer att ta till när någon ska rekryteras.

– Det kändes väldigt annorlunda mot det jag var van vid – jag fick svara på kunskapsfrågor och fick lösa några uppgifter. Det kändes väldigt vettigt, säger han.

– Jag gick elektroteknik på Chalmers med 200 andra. En del var stjärnor och andra var mindre duktiga. Med intervjuer anställer man vem som helst av alla som gått – men med London-metoden blir det någon från den övre halvan.

Och just när det gäller utvecklare så är det här ännu mer avgörande, anser Henrik Enström.

– Det är ett enormt spann mellan de bästa och mer medelmåttiga utvecklarna. Större än i de flesta jobb. En stjärnutvecklare kan vara fem eller tio gånger duktigare än en ordinär utvecklare.

Det är ett enormt spann mellan de bästa och mer medelmåttiga utvecklarna. Större än i de flesta jobb

Några år senare, när Henrik Enström startade rekryteringsföretaget Software Skills, fanns erfarenheterna från London med i bagaget. Software Skills började testa utvecklare. Och sedan ett år har man knoppat av den verksamheten i företaget Future Skill.

Idag erbjuder företaget tester i mängder av olika programmeringsspråk som används av runt 80 företag regelbundet. Det finns också ett mer generellt logiktest för andra typer av jobb.

Idén är att det ska gå att göra testerna snabbt via webben.

– Många använder programmeringsuppgifter som ska göras över helgen, men då tror jag att de riskerar att förlora potentiella kandidater. Det är en het arbetsmarknad och det är inte alla som vill ägna en hel helg åt en uppgift.

ndra låter kandidaten lösa en programmeringsuppgift på en whiteboard som en del av intervjun. Men att prestera under press med någon annan tittande över axeln kan ge en felaktig bild av personens potential, anser Henrik Enström.

I stället tror han på jobblika tester. De består av en bild med kod där kandidaten ska förstå vad som händer.

– Det är lite som första dagen på jobbet när man ska förstå andras kod. Den andra delen är fri, där skriver man kod från grunden.

Men är det så enkelt att det bara är de som presterar bra på test som också presterar bra på jobb? Finns det inte mer svårfångade förmågor också – som exempelvis det som kallas ”grit”, en envetenhet och ett driv som kan vara viktigare än teoretisk kunskap?

Jo, det håller Henrik Enström med om, men så är också testen en del i en större rekryteringsprocess och kompletteras av intervju.

– Grit är en jätteviktig egenskap, men den är jättesvår att testa. Samtidigt visar studier att just logiska tester och färdighetstester ändå är bäst på att förutspå hur någon ska lyckas på jobbet. Många använder personlighetstester, och där är man skeptisk till om de kan förutspå något överhuvudtaget, säger han.

Att använda färdighetstester kan också vara ett sätt att runda de förutfattade meningar vi alla bär med oss, framhåller han.

– Vid en intervju tar det bara sekunder för oss att bilda oss en uppfattning om den sökande, och sedan används 95 procent av tiden till att bekräfta den känslan. Så även om tester inte är perfekta så är det ett sätt att komma undan det.

Som exempel berättar han om en symfoniorkester i Tyskland som nästan bara bestod av män, och där sökande musiker fick provspela. När man började låta de sökande spela bakom en skärm ökade plötsligt antalet kvinnor som valdes ut.

– Uppenbarligen hade det att göra med första intrycket även om de själva inte trodde det, eller gjorde det medvetet.

På samma sätt kan tester peka ut talanger som kanske skulle väljas bort vid ett fysiskt möte.

Vid sidan av tester anordnar Future Skill också tävlingar för att fånga upp dem som kanske inte aktivt är ute och söker jobb. Det är öppna tävlingar där man får programmera i spelliknande miljöer där man exempelvis med kod styr ett rymdskepp som skjuter rymdvarelser.

– Vi försöker att lite smart och smidigt komma i kontakt med passiva sökande som inte klickar på söka jobb-knappar men tycker det är roligt att vara med och tävla och vara smarta.

Finns det då inte risk för att de jobbsökande fuskar och låta andra göra deras tester? Jo, risken finns, konstaterar Henrik Enström.

– Min känsla är att det är väldigt ovanligt. Vi gör inte bara test som vi skickar hem, vi kompletterar med ett test på plats på företaget också, och de stämmer ofta väl överens. Vid ett tillfälle för länge sedan har jag varit med om att det skilde sig åt.

Däremot upplever han att det är förvånansvärt många som söker utvecklarjobb som faktiskt inte lyckas så bra.

– Många av dem kan inte lösa enklare uppgifter. De chansar väl lite när de söker jobbet, antar jag.

Läs också: 

Har det strulat till sig på jobbet? – så leder du en grupp i motgång

Microsoft lanserar nya AI-utbildningar – för att tackla komptensbristen