För Nexus Group är att det en växande del av verksamheten att sälja produkter som en tjänst. För att tillhandahålla dessa tjänster kommer företaget nu att använda City Networks Compliant Cloud, som är en molntjänst för företag med extra tyngd på säkerhet och regelefterlevnad.

– Mot bakgrund av den kraftigt ökande efterfrågan på att använda våra säkerhets- och identitetslöningar som tjänst var vi i behov av att hitta en infrastrukturpartner som kan leva upp till våra hårda krav på säkerhet, samtidigt som de ska kunna möta våra och våra kunders behov av global räckvidd. Efter en omfattande process valde vi City Network som både lever upp till kraven och är en innovativ partner med starkt fokus på säkerhet och regelefterlevnad, säger Niklas Lundbäck, chef för Managed Services på Nexus Group.

Nexus Group arbetar med stora företag i ett flertal olika branscher. Ett exempel är bilindustrin, där Nexus levererar teknik för fordonskommunikation som möjliggör autonom körning, el-laddning, trafiksäkerhetsapplikationer, bättre väganvändning och miljöskydd. Där är säkerhet en avgörande faktor.

– Behovet av säkerhet och digitala identiteter är under stark tillväxt på grund av IoT-tjänsternas framfart. Allt eftersom allt fler saker blir uppkopplade kommer kraven på säkerhet och ständig tillgänglighet att bli större. Här kommer City Networks höga tillgänglighet bli en viktig del i vår tjänsteleverans, säger Niklas Lundbäck.

Nexus Group har sitt huvudkontor i Sverige, och kommer inledningsvis att använda Compliant Cloud-tjänsten från City Networks datacenter i Stockholm, för att efter hand skala upp till flera noder runt om i världen. City Networks tjänster finns idag tillgängliga från ett 20-tal datacenter i hela världen.

– Att få förtroendet att bli en del i Nexus leveranskedja är naturligtvis mycket hedrande. Det är också ett bra bevis på att det går att kombinera den snabbhet och innovationskraft som krävs idag med hög säkerhet- och regelefterlevnad, säger Johan Christenson vd och grundare av City Network.

Läs också: 
McAfee: Företagens molnsäkerhet mycket sämre än de tror
Nu satsas 600 miljoner på svenskt molnbolag – här är veckans it-affärer