Skånska affärssystemskonsulten Orango fortsätter att ta för sig på den svenska marknaden. Idag meddelar bolaget att man köper PDB Datasystem, som har 76 anställda på sina kontor i Jönköping, Stockholm och Växjö. För Orango är det främst ett sätt att bredda sig med inte minst inom business intelligence, integration, e-handel, och applikations- och webbutveckling.

Det är dessutom ytterligare ett steg på Orangos plan mot det uttalade långsiktiga målet, att tredubbla sin omsättning de närmsta fyra åren. Efter förvärvet kommer Orango att omsätta strax över 300 miljoner kronor under 2018, och ha 230 medarbetare på sju orter i Sverige. Orango har kontor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Stockholm.

Orango
Nya kollegor. Det är två glada vd:ar, PDB:s Stefan Selvander och Orangos Ronny Roos, som idag meddelar att bolagen ska slås ihop.

– Tidigare har vi i Orango haft fokus på affärssystemsdelen i Dynamics 365-plattformen och tagit hjälp av samarbetspartners för att leverera övriga delar. I och med samgåendet med PDB har vi nu kompetens som täcker upp större delen av Dynamics 365-plattformen, vilket kommer att göra våra branschlösningar än starkare. Tillsammans kommer vi ha möjlighet att kunna leverera bredare lösningar och skapa större affärsnytta för våra kunder och en dynamisk och utvecklande arbetsplats för våra 230 medarbetare. Vi är väldigt glada att vi nått denna överenskommelse eftersom Pdb och Orango passar väldigt bra samman såväl kulturellt, som kompetensmässigt, säger Orangos vd Ronny Roos.

– Vi kompletterar varandra mycket väl både kompetensmässigt som geografiskt med en bra spridning i framför allt södra Sverige. Med samgåendet blir vi en mer komplett leverantör med ett helhetserbjudande som blir oerhört starkt och som många av våra kunder efterfrågar, säger Stefan Selvander, vd på PDB.

Läs också: 
Nu blir Sverige den danska konsultjättens största land