Konsultbolaget CAG är nu på väg till börsen. Bolaget har beslutat att genomföra en nyemission där aktien ska noteras på Nasdaq First North Premier.

Teckningskursen uppgår till 66 kronor per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 70 miljoner kronor. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas CAG till omkring 360 miljoner kronor. Första handelsdag beräknas bli 12 december.

CAG har idag runt 330 medarbetare med elva dotterbolag fördelat på tio olika verksamheter runt om i Stockholmsområdet. Åsa Landén Ericsson tog över som koncernchef i mars i år, och redan då var hon tydlig med börsplanerna. Efter att CAG Mälardalen sålts av till Headlight i somras är de olika specialiserade dotterbolagen inriktade på fyra olika områden. It-delen, med mycket fokus på test, är basen. De andra tre huvudinriktningarna är bank och finans, hälsa, vård och omsorg samt försvar.

– Jag tror på den modell som finns i CAG, med självständiga dotterbolag. Det gör att våra experter blir viktiga spelare. Framför allt blir man sedd och kan vara med och påverka utvecklingen. Vi har bra samarbete med korsförsäljning mellan bolagen, säger Åsa Landén Ericsson, som är van vid att jobba med specialiserade dotterbolag från tiden då hon var vd på ett av Enfos specialistbolag, beslutsstödsinriktade Pointer.

– Det är stenhård kamp om kompetensen i branschen. Jag tror att vår modell kan hjälpa till att attrahera duktiga medarbetare.

Planen att notera bolaget har som sagt funnits ett tag. Och den främsta orsaken är att man vill få in pengar för att kunna växa med fler förvärv.

– Vi har vuxit under de senaste åren. Bolaget gjorde ett förvärv precis innan jag började, MER Consulting. Vi vill fortsätta att utvecklas och växa, och vi behöver mer resurser om vi ska fortsätta förvärva, och det vill vi göra. Vi tror att vi är ett attraktivt bolag. Vi kan erbjuda en bredd med koncernen, vilket är bra inte minst om man vill ha ramavtal. Men vi kan samtidigt erbjuda frihet till de bolag som väljer att komma till oss, säger Åsa Landén Ericsson.

Kommer de bolag ni köper att fortsätta som egna dotterbolag eller gå in i något av de befintliga bolagen?

– Hittar vi små bolag så kommer det att funka bra att gå ihop om båda parter vill det, men huvudspåret för CAG är att köpa något som adderar något specifikt till koncernen. Bolagen ska passa in i CAG både strategiskt och kulturellt och ha ägare som delar vår passion och vill fortsätta driva sin verksamhet tillsammans med oss.

Läs också:

Grattis! Github fyller 100 miljoner

Telekomkedjan hämtar vd från Telia – här är veckans chefer