Många blir villrådiga när det kommer till hur medarbetarna ska kunna hänga med i takt med att kraven på arbetet förändras. Ska man verkligen sitta i ett grupprum med ett gäng av sina kolleger en hel dag – titta på Powerpoint och diskutera i smågrupper? Är det så det ser ut att kompetensutvecklas?

Nej, det finns andra – mer effektiva sätt – konstaterar vår systertidning CIO Australia. Här är sju mer moderna sätt att lära sig på jobbet.

Lära av kolleger

Faktum är att några av de som kan din bransch bäst troligen jobbar på samma företag som du. Ändå är det inte alltid man använder sig av den resursen.

Det kan handla om en erfaren säljare som delar med sig av sin kunskap kring hur man hanterar vissa typer av kunder eller kanske en maskinoperatör som beskriver hur arbetsflödena ser ut. Den här typen av kunskapsdelning mellan kolleger – ”peer authoring” – borde enligt experter kunna stå för mellan 20 och 30 procent av all utbildning i företagen.

Förutom de rena lärdomarna så är det också lättare för deltagarna att relatera till en kollega än en outsider.

Lära just när det behövs

Ett annat sätt att lära är att gå in exakt när någon kommer att behöva mer kunskap – det kallas ibland för att lära sig ”on demand” eller ”just in time”.

Det är ett betydligt mer effektivt sätt att lära sig än att få samma kunskaper tillsammans med ett sjok andra under en kurs när man varken har kontexten eller känner en press att lära sig just detta.

Motivationen ökar självklart när man står inför ett viktigt kundmöte, ska börja arbeta med en ny teknik eller på en ny plats. Om det då finns möjlighet att få en kort, väldigt tydligt inriktad utbildning i just den kontexten gör resultatet bättre.

Lära med maskininlärning

I dag används även maskininlärning, AI och dataanalys för att förutsäga när det behövs utbildning och vilken form den bör ha. Det kan vara så att personer som är inbjudna till samma möte får en kort briefing innan det är dags.

I större skala kan man använda nyckeltal för att analysera om en viss grupp i verksamheten inte lyckas så bra och automatiskt rekommendera – kanske även skicka ut – kursmaterial till dem för att lösa problemet.

Lära sig skräddarsytt

One size fits all är sällan ett bra sätt att lära sig. Olika personer har olika sätt och olika takt när de lär sig. Genom att erbjuda individer, snarare än grupper, specifika kurser och låta dem gå igenom dem i sin egen takt så ökar chansen att kunskapsöverföringen lyckas.

Lära sig i små mikrodelar

Människans korttidsminne klarar bara att hålla reda på fyra nya saker samtidigt. Får man mer information så knuffas något av det ut innan det hinner lagras i långtidsminnet. För att komma runt det är att dela upp informationen i små lättsmälta delar. Ett exempel på det är att det är lättare att komma ihåg ett 11-siffrigt telefonnummer som 04025551918 om man delar upp det i tre delar 0402 555 1918.

På samma sätt kan man dela upp komplexa ämnen i mikrolektioner – även sådant som kan tyckas ogenomträngligt som politiskt inflytande över handelsöverenskommelser i olika länder.

Lära sig med mobilen

Mobilen gör det möjligt att lära sig var och när man vill. Genom hög interaktivitet går det att skapa engagerande lektioner via molnet.

Lära sig med spel

Och apropå interaktivitet... spel tar det ytterligare ett steg. Genom att lägga till tidtagning och poängräkning kan motivationen höjas ytterligare.

Det kan också användas som incitament att bli klar med en kurs före deadline och att belöna dem som lyckats bäst.

Läs också: 
Fem fallgropar för en ny cio – och hur du undviker dem
Om engagemanget tryter – här är 10 tips för att blåsa liv i gruppen