Nästa år går vi in i en avmattning av konjunkturen, något som också kommer att påverka it-budgetar och it-investeringar. Finns det skäl för it-organisationerna att vara oroliga? Nej, inte om de fungerar på ett bra sätt. Då är it-organistionen numera konjunkturokänslig. Däremot kommer det att skäras där it-organisationen inte lyckas med sitt uppdrag.

Det sa analyshuset Radar Ecosystem Specialists vd Hans Werner på deras konferens Radar Summit i Stockholm i går.

– Där det finns en framgångsrik it-organisation med verksamhetsfokus och en nöjd verksamhet, och där it blivit en bärare av kärnprocesserna, där kommer det inte att skäras i it, även om det sker en avmattning.

Saker som definierar en sådan organisation är bland annat att de har en högre automatiserings- och digitaliseringsgrad, det som är standardfunktioner läggs ut på andra aktörer.

– Men om man inte lyckas med det här, då riskerar man marginalisering och i värsta fall utslagning av hela verksamheten, särskilt om konjunkturen vänder hela vägen till lågkonjunktur.

När det gäller enbart it-budgetarna i Sverige så kommer tillväxten för dessa att ligga på en historiskt låg nivå nästa år – med en uppgång på bara 1,0 procent (förra året var det 1,6 procent). Å andra sidan kommer det som kallas verksamhetsfinaniserad it, det vill säga de it-investeringar som verksamheten tar, att ligga historiskt högt med sina 4,5 procent (4,4 procent förra året).

– Det här innebär att kraven på dialog med verksamheten blir större, säger Hans Werner.

Den totala kostnadsmassan för it i Sverige väntas landa på 213 miljarder kronor. 25 procent av detta finansieras genom verksamheten.

Det som kännetecknar Radar i förhållande till flera andra analyshus är att de har fokus lokalt på Sverige. Vad är det då för tekniker som kommer att bli särskilt viktiga här i Sverige under 2019? AI, igenkänningstekniker och säkerhet pekar Radar ut som särskilt viktiga områden för de svenska organisationerna.

– När det gäller AI konkurrerar de stora giganterna för fullt med varandra, det innebär att vi som svenskar bör hålla oss ifrån grundforskningen, där är konkurrensen för stor.

Däremot kommer det ut många standardiserade lösningar, inte minst i form av molnlösningar, som går snabbt att haka på för den hugade användaren.

– Vi kommer att få se marknadsplatser med färdiga algoritmer och skript, färdiga att användas av slutkunderna.

Även igenkänningstekniker blir allt viktigare, inte bara inom säkerhet utan också till exempel inom detaljhandeln, bland annat för att identifiera vip-kunder, och inom e-handeln. Det handlar både om ansiktsigenkänning, röst- och rörelsetekniker – teknik som utvecklas kraftigt just nu, och som kan användas för att skapa avancerade kundupplevelser.

– Den tredje tekniktrenden som blir särskilt viktig i Sverige är säkerhet, och där är det intressant att titta på riktade attacker. Tekniken har bakdörrar, och det innebär att känsligheten för riktade attacker ökar, i och med hela digitaliseringen.

Andra riskområden är den ökande hacktivismen, där många men inte alla jobbar på den goda sidan, gisslanprogram som tjänst (ransomware as a service) och statlig sponsring och påverkanskampanjer.

När Computer Sweden hör efter med cio:er på svenska företag om vad de anser är de viktigaste tekniktrenderna inför 2019, så nämns AI också här. 

Amir Chizari
Amir Chizari, Riksbyggen.

– Hos oss i fastighetsbranschen är det klart att artificiell intelligens är högaktuellt, vi sitter på väldigt mycket data och kan använda ai både på kostnadssidan och för energioptimering, till exempel, säger Amir Chizari, cio på Riksbyggen.

– Men också IoT är en viktig teknik för oss för att koppla upp fastigheterna. Vad vi också skulle vilja se är en digital plattform för samverkan inom fastighetsbranschen, med till exempel öppna api:er.

Också trenden med verksamhetsanpassad it känner Chizari igen från Riksbyggen.

– Så är det absolut. Digitaliseringen innebär att it går från stödfunktion till att stödja affären. Vi försöker etablera en samverkan där alla affärsområden träffas tillsammans med it. It måste vinna förtroende hos verksamheten, och visa att man kan leverera. 

Per Gutesten
Per Gutesten, ATG.

Per Gutesten, cio på spelbolaget ATG, säger:

– För vår del handlar det mycket om fortsätta vår intensiva utveckling av vår it-miljö under 2019. Införandet av mikrotjänster och den senaste molntekniken fortsätter, samt utbyggandet av vår containerplattform. Det stora fokuset för oss just nu är ju att spellagstiftningen förändras den första januari, vilket bland annat innebär att vi sjösätter nya produkter, och den vilar till stora delar på ny infrastruktur.

Läs också: 
Svenska säkerhetsprofiler ska såra USA-jättarna: ”De hinner inte med”
Alibabas nya handelsrekord – 281 miljarder på en enda dag