Vi har tidigare skrivit om att Umeå satsat på att dra nu igång en omfattande testmiljö för 5g. När projektet presenterades i våras var det fem offentliga aktörer som gick samman för att etablera Umeå som Sveriges första teststad, med bland annat Europas första 5g-sjukhus och 5g-universitet.

Idag tar staden ytterligare ett rejält kliv för att förverkliga detta, när man meddelar att Telia tecknat en avsiktsförklaring med Umeå 5G för ett samarbete om 5g-utveckling. Telia ska också vara med i byggandet av ny kunskap om framtidens teknik.

– Vi på Telia har och ska ha ledartröjan för att ta 5g till Sverige. Därför är jag glad att idag kunna skriva under denna överenskommelse med Umeå 5G. Vi ser ett stort värde av den här typen av samarbeten, där akademi, näringsliv och offentlig sektor kan mötas för att utforska möjligheterna med 5g innan det lanseras i bred skala, säger Anders Olsson, vd på Telia Sverige.

Tillsammans ska man nu testa den tekniska potentialen, utforska arkitektur och installation för 5g-nätverk, förstå användarperspektivet och nya användningsområden bättre. Detta för att samla kunskap om hur man kan nyttja 5g i framtiden.

Ett annat viktigt steg är att utforska nya arbetssätt och affärsmodeller för partnerskap och värdeskapande ekosystem. I samarbetet med Telia finns även Telias teknologipartner Ericsson med.

– Vi ser fram emot att bryta ny mark med så starka och kompetenta partners som Telia och Ericsson, att vi tillsammans kan bidra till att både Umeå och Sverige blir en spjutspets för 5g och digitalisering. Det här är också en viktig förutsättning för Umeå som testbädd inom många områden, säger Hans Lindberg (s), kommunalråd i Umeå.

Nästa steg i samarbetet blir att utforska vilka nya 5g-produkter och tjänster som kan vara till nytta och skapa värde för både samhället och medborgarna i Umeå. Under testperioden 2018-2019 kommer man ha tillgång till 200 MHz från Post- och telestyrelsen.

Ägarna bakom Umeå 5G är Umeå kommun, Umeå Energi, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting och Umeå Science Park, där den sistnämnda även är projektägare.