Ingenstans är digitaliseringen så påtaglig som inom släktforskningen. Från att ha varit ett specialintresse för nördar och expert har det blivit en folkrörelse. Tv-program som ”Allt för Sverige” och radioprogram som ”Släktband” visar hur aktuellt det är med släktforskningen. Vad är det som gör det möjligt och vad kan vi lära oss?

Det här är en artikel från Expert Network »

Digitalisering
Förr i tiden var släktforskaren beroende av att läsa handskrivna dokument i avlägsna arkiv. Det krävdes tid och pengar för att få tag på rätt handskrift. När man väl hade den fick man kämpa för att läsa en gammal tids eleganta men snirkliga handstil. Om man nu ens hittade rätt band och rätt sida. Nu finns alla dokument inte bara inskannade utan också kodade. Det betyder att det är lätt att hitta rätt och att någon annan redan har gjort jobbet att avkoda handstilen och att koppla ihop relationerna mellan de människor som finns gömda bakom namnen på varje rad.

Ny teknik
Få områden är så heta för att få Nobelpris som genteknik – elva Nobelpris och 22 Nobelpristagare minst. Utvecklingen går med rasande takt. När det tog årtal och enorma belopp att kartlägga den första människans genom kan man nu få det analyserat för hundralappar. Allt fler människor skickar in salivprover för att få dem analyserade och digitaliserade. Det går till och med att skicka in gamla frimärken från brev som anhöriga har skrivit.

Ett ekosystem
Den största utvecklingen är kanske ändå inte att dokument och gener digitaliseras utan det ekosystem av stödtjänster som har växt upp. Det finns ett antal digitala tjänster för den hugade släktforskaren. Tjänsterna sätter ihop tillgången till digitala dokument och gentester med förmågan att koppla ihop ett verifierat släktträd. Många av tjänsterna bygger på att olika släktforskare kan samarbeta på ett ordnat sätt; på så sätt får man en chans att knyta kontakt med sin avlägsna släktingar på ett gemensamt projekt.
Slutsatser
Digitalisering och grundforskning på Nobelprisnivå har, i kombination med ett långsiktigt och enträget arbete för att göra historiska källor tillgängliga, skapat en folkrörelse. Behovet av att känna till våra rötter är kanske medfött, men under hela vår historia har vi varit begränsade av tekniken. Det här är ett tydligt exempel på att mänskliga behov i kombination med ny teknik skapar oanade möjligheter.

Läs också: 
Digitalt ska vara snabbt – tre tips för bättre interna processer
Digitaliseringen förändrar konsultinköpen – det krävs av dig som köpare

Fakta

Befattning: Chefsarkitekt
Linkedin: Greger Wikstrand
Twitter: @gregerwikstrand
E-post: g.wikstrand@cgi.com
Hemsida: www.gregerwikstrand.com
Företag: CGI
Expertområden: Molnet, lösningsarkitektur, e-/m-hälsa, telekommunikation, digital transformation och agil mjukvaruutveckling.
Certifieringar: TOGAF 9
Bakgrund: Teknologie doktor i datavetenskap, har forskat om prestanda, applikationer, den mänskliga faktorn, trådlösa nätverk och deras samspel samt publicerat ett 20-tal vetenskapliga artiklar. Mer än tio års erfarenhet inom it-branschen, främst som lösningsarkitekt.