Det duger inte med att ta reda på vad det är som får en medarbetare att sluta först vid ett sista samtal. Som arbetsgivare gäller det att fixa problem innan personen slutar ­– och följs av andra.

Men det finns sätt för att behålla sina medarbetare skriver vår amerikanska systertidning CIO – här är deras lista över strategier.

Börja redan vid rekryteringen

Den som vill behålla sina anställda behöver tänka till redan vid rekryteringen konstaterar Dan Pickett, vd på Nfrastructure.

– Det börjar med att identifiera vilka delar av kulturen och strategin som du vill trycka på och sedan söka efter just det i kandidaterna.

Så hur väljer du då rätt kandidater – de som är mest benägna att stanna? Det finns några saker att titta på redan i deras cv:n enligt Dan Pickett.

– Har de arbetat länge på ett företag under både goda och dåliga tider? Det tyder på lojalitet, uthållighet och engagemang.

Han tycker också att man ska se på vad personen ägnar sig åt på sin fritid – sport eller andra aktiviteter visar att de har inställningen att hålla fast vid sådant de verkligen gillar.

Erbjud utbildning och tydliga karriärvägar

Att låta medarbetare avancera inne i organisationen får dem att känna sig som en viktig del av företagets framgångar.

Men det går också hand i hand med insatser för utveckling och utbildning – ett annat verktyg för den som vill få sina anställda att stanna. Oavsett om det handlar om intern utbildning eller externa kurser så får de medarbetare att känna sig uppskattade framhåller Dan Pickett.

En undersökning från Consumer Technology Association, CTA, visar att just kompetensutveckling och utbildning är bland de förmåner som är viktigast för att behålla medarbetare de närmaste fem åren.

– Lärande kan inte bara vara något som läggs till efteråt – det måste vara ett kärnfokus i en verksamhet, säger Kevin Griffin, it-rådgivare på Falco Enterprises, tidigare cio på GE Capital.

– När lärande är en del av din kultur sticker det inte ut som något utanför normen. Exempelvis så har en lärinriktad verksamhet inte tillfälliga utbildningsevent eller workshops som ligger vid sidan av det dagliga arbetet. I stället är det integrerat i varje projekt eller uppgift och de anställda uppmuntras till att dyka ner och lära sig genom att göra, att ställa frågor när de stöter på hinder, säger han.

– Med andra ord skulle ständigt lärande vara en del av alla anställdas arbetsbeskrivning.

Erbjud rätt förmåner

Förmåner spelar en stor roll i att hålla medarbetarna på gott humör. Det kan handla om att erbjuda optioner eller belöna anställda som överträffar sina mål finansiellt.

Men det kan också handla om flexibel arbetstid eller möjlighet att arbeta på distans. Just möjligheten att arbeta flexibelt ligger också högt på CTA:s lista över sådant som får anställda att stanna kvar.

Transparens och öppenhet

Genom att skapa en öppen kommunikation mellan anställda och ledning kan öka känslan av gemenskap och att arbeta mot ett gemensamt mål.

Regelbundna möten där medarbetarna får komma med idéer och ställa frågor och har möjlighet att tala rakt och öppet med sina chefer är sätt att få medarbetarna att känna sig uppskattade enligt Dan Pickett.

– Jag öppnar också upp mitt eget personliga nätverk av tidigare kolleger, vänner och kontakter för de medarbetare som vill nätverka och prata med någon på ett annat företag eller i en annan bransch, säger han.

Använd dina data

Varför inte använda de data du har om dina anställda för att hitta mönster i vilka som kan vara på väg att lämna och försöka förebygga det?

Genom att använda AI och dataanalys kan du hitta underliggande faktorer som bidrar till att personer slutar och som kanske inte alltid är helt uppenbara konstaterar Dave Weisbeck, it-säkerhetschef på Visier.

Han berättar om en studie han nyligen sett och som visar att januari är den månad som det är troligast att fler anställda slutar.

– Men tvärtemot den studien visade data från våra egna kunder att det inte nödvändigtvis är sant. Vi tittade på data från de runt en miljon anställda som vi har tillgång till och såg ett tydligt mönster på kvartalsnivå som visade att det tredje kvartalet är det kvartal då flest säger upp sig.

Slutsatsen blev att man inte bara kan gå på kalendern utan snarare på interna processer och strukturer som bonusbetalningar.

– Människor tänker ”okej, nu har jag fått min bonus så nu kan jag sluta” inte ”åh, det är nytt år, dags för ett nytt jobb”.

Eftersom många bonusar betalas runt jul så är det inte så konstigt att många slutar i januari. Men det är inte tiden som är skälet utan beslutet har tagits tidigare.

Dave Weisbeck pekar också på pendlingstiden som en viktig faktor. Om man pendlar tre timmar varje dag så kanske du inte är missnöjd med pendlingen i sig, men att den stjäl tid från din familj.

– Då kan man erbjuda att lägga till mer flextid. Möjligheter till distansjobb. Allt som kan hjälpa till att ta itu med den smärtpunkten. 
Var beredd på rörlighet

Även om man jobbar för att behålla sina medarbetare så kommer en del att sluta. Det är oundvikligt. Därför måste man förbereda sig på att bli av med riktiga stjänor.

Visst gör det ont, men det är också ett sundhetstecken konstaterar Dan Pickett ­– ”du vill inte ha någon som inte vill vara där längre”.

Nyckeln här kan vara att ha en plan för återväxt där man identifierar och utbildar nya ledare, särskilt för högre tjänster och de jobb där det är extra svårt att rekrytera.

– En viktig sak att komma ihåg när det gäller att hålla kvar anställda – om du gör det rätt kommer dina kunder att se det också och de kommer att dra nytta av det. Entusiasmen, glädjen och hängivenheten märks i alla interaktioner och kunderna kommer att vilja göra mer affärer med sådana företag, säger han.

Artikeln har publicerats tidigare

Läs också:
Trött på halvdagskonfa med Powerpoint? – här är sju moderna sätt att lära på jobbet
Har det strulat till sig på jobbet? – så leder du en grupp i motgång