Sedan några år tillbaka har revisions- och rådgivningsjätten PWC varit en av prestigekunderna som lyfts fram av Google i sin satsning på samarbetsverktyg i molnet. Och för svenska PWC blev flytten till Googles moln början på det som ska bli en helt molnbaserad verktygslåda. Resan dit pågår fortfarande. Under fjolåret sjösattes Salesforce brett och nu under december räknar bolaget med att gå live med sitt nya molnbaserade hr-system Workday.

Angelica Jakobsson, som är ansvarig för Change Management på PWC Sverige säger att det har funnits en tydlig drivkraft bakom flytten till molnet, och att det märks stor skillnad redan.

– Vi som globalt nätverk behöver och vill samarbeta mer både inom Sverige och internationellt, och det blir lättare om vi har enhetliga processer. En annan orsak är att vi vill ligga i framkant vad gäller digitalisering inom allt vi gör och dessutom går vår affär mot mer rådgivningstjänster där stöd inom digitalisering är en stor del. Det är tätt kopplat till att vi hjälper våra kunder med dessa frågor och vill leva som vi lär. Då kan vi sälja tjänsten med högre trovärdighet och det är dessutom ett bra tillfälle att bygga vår egen kompetens kring digitalisering medan vi gör det, säger hon och lyfter framför alla de nya samarbetsmöjligheter som har uppstått, vilket även är viktigt om man vill ha en öppnare och mer innovativ miljö.

– Vi testar för att lära, och har förändrat vår kultur så att vi blir mer innovativa och förändringsbenägna och samarbetar ännu mer med varandra. Det är dessutom lättare att bygga saker för våra kunder då vi i vissa projekt inte blir lika beroende av support av it och i andra fall kan samarbeta ännu tätare med it än vad som var möjligt tidigare.

Molnflytten är som sagt ett globalt initiativ, och det leds av 21 strategiska länder i PWC-nätverket av vilka Sverige är ett. En strävan efter att ligga långt fram och inte minst att ha en miljö där man kan använda nya produkter är de främsta svaren på varför man gör det här i Sverige just nu.

– PWC som nätverk startade utrullningen av en gemensam global it-plattform ganska sent, men nu när vi gör det kan vi verkligen välja de bästa molnlösningarna på marknaden och göra allt på ett effektivt sätt. Vi tror som sagt att många av våra kunder kommer att gå den här vägen också, säger Angelica Jakobsson.

Kostnadsbesparing anges ofta som en viktig anledning att flytta sin it till molnet. Den bilden stämmer dock inte alltid överens med verkligheten.

Vad kostar det er, blir det dyrare eller billigare?

– Per användare får vi mer av Google än från Office 365. Initialt kostar det dock en hel del för att få det att funka. Det övergripande målet är att driva samarbete och digitalisering, men när allt är på plats finns goda möjligheter att också minska våra kostnader. Det var framför allt det strategiska perspektivet vi sökte. Istället för att varje land implementerar sin egen it kommer det att underlätta nu när alla får en gemensam plattform istället.

Och i det strategiska perspektivet är det så klart en extra viktig del att man nu får tillgång till nya tekniska möjligheter. Ett tydligt exempel på det är analyticsdelen.

– Reports & Analytics blir svårt om alla länder har egna system, såsom vi har haft det tidigare. Numera kan vi istället jobba tillsammans med våra analyticsverktyg. Det gör att vi kan fatta bättre beslut och arbeta mer strategiskt.

Säkerhet är givetvis också en viktig aspekt i sammanhanget för ett bolag som allt mer riktar in sig på cyber security. Tack vare den snabba utvecklingen på marknaden anser PWC att de säkraste molntjänsterna nu har nått en högre säkerhetsnivå än de mer traditionella lösningarna. Och även inom AI och robotisering öppnar sig nya möjligheter.

– Vi har börjat med robotics process automation och tittar först och främst på hur vi kan använda de delarna för att automatisera stora delar av vår egen verksamhet. Där har vi börjat med vissa processer inom revision för att kunna hantera de processerna effektivare. Det gör att personalen kan jobba mer värdedrivet och jobba bättre mot våra kunder, med en mer kostnadseffektiv och strategisk leverans. Vi hjälper även våra kunder med denna förändring.

Vad har det uppstått för problem längs vägen, vilka utmaningar har ni haft?

– Anpassning till lokala lagar och regelverk är alltid en stor utmaning när man rullar ut något över så många länder parallellt. Sen är det naturligtvis alltid en utmaning att få folk att ta sig tid att lära sig nya saker och förändra sitt betende. På PWC har vi primärt fokus på kund så det interna kommer alltid komma i andra hand. Det är väldigt viktigt att få chefer att leda i förändring och få folk att förstå och engagera sig, och fånga upp det som händer så vi hela tiden kan ta till oss förändringarna. Men överlag är vi väldigt nöjda med responsen och förändringsbenägenheten från både partner och alla medarbetare.

Och molnresan är som sagt inte klar än, utan väntas pågå ett par år till på svenska PWC. Efter hr-systemet väntar införande av en ny molnbaserad plattform för risk och compliance och sen byte till ett molnbaserat affärssystem. Exakt vilken erp-leverantör PWC blir återstår att se.

– Det nya kommer att ge oss ett affärsstöd på ett helt annat sätt och göra oss bättre förberedda inför framtiden.

Vad är slutmålet. Kommer ni ha någon del av er it som inte har flyttats till molnet när ni är klara?

– Vår tydliga målsättning är att flytta så mycket som möjligt till molnet. Sen är det möjligt att vi kommer behöva ha kvar några specialutvecklade tjänster på fysiska servrar av olika anledningar, men det är undantagsfall isåfall. Vi tror molnet och digitaliseringen kommer att underlätta arbetet framöver både för oss och våra kunder.

Läs också: 
Huggsexa om säkerhetsproffs – "många bolag är väldigt aggressiva"
Här är bolagen som ska förse södra Sverige med resurskonsulter