It-jättarnas massiva investeringar i nordiska datacenter har bara börjat. Idag inleds Datacloud Nordic, en stor datacenterkonferens i Köpenhamn. I samband med det har bland annat Google meddelat att man nu tågar in över Lilla Bält med en investering på 690 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 6,2 miljarder kronor, i ett blivande datacenter i Fredericia.

Och mer ska det bli, som sagt. I rapporten Data Centre Opportunities in the Nordics – An Analysis of the Competitive Advantages framkommer det att man räknar med att investeringarna i nordiska datacenter kommer att dubbleras till 2025. Fram till det årtalet väntas den årliga investeringsnivån uppgå till mellan 2 och 4,3 miljarder euro.

Rapporten är gjord av COWI Group på uppdrag av Business Sweden och övriga nordiska främjarorganisationer, och finansierad av Nordiska Ministerrådet. En viktig del i rapporten är jämförelsen av attraktionskraften för investeringar i Norden med den så kallade FLAP-D-regionen, vilket innebär Frankfurt, London, Amsterdam, Paris och Dublin, som står för lejonparten av den europeiska datacentermarknaden.

Bakgrunden är så klart den explosionsartade ökning av datavolymer som sker globalt. De nordiska byggprojekt som kommer att göras fram till 2025 motsvarar en installerad årlig kapacitet av mellan 280 och 580 megawatt. Dessutom pågår även arbetet med flera stora fiberkablar som ska integrera Norden ännu bättre med resten av världen.

– Norden har stor potential att bli en global datahubb som kopplar samman Europa med Nordamerika och Asien. De nordiska länderna har ett försprång vad gäller snabb uppkoppling med Asien tack vare den fiberoptiska polarrutten, där flertalet nya installationer planeras. Det är sannolikt att vi kommer se de snabbaste rutterna för datatrafik med Asien gå via Norden inom en snar framtid, säger Philip Low, styrelseordförande för Broadgroup.

Och som vanligt i datacentersammanhang trycker man i rapporten även på de fördelar Norden har, där de fem viktigaste är hög andel förnybar energi, pålitliga elnät, låga energikostnader, stabilt politiskt klimat och korta ledtider till marknaden tack vare ett bra affärsklimat.

– Det är ingen slump att globala företag som Facebook, Google, Amazon Web Services och Apple väljer att lokalisera datacenter i Norden. Sverige har nästintill helt fossilfri energiförsörjning, och vi erbjuder dessutom systemlösningar för återvinning av värme, något som är unikt i en global kontext. Norden har potential att hjälpa hela branschen att bygga nästa generations hållbara datacenterinfrastruktur med kraftigt minskat miljöavtryck, så att vi kan använda digitala tjänster och lagra data med gott samvete, säger Tomas Sokolnicki, ansvarig för datacenterinvesteringar på Business Sweden.

De väntade investeringarna ligger alltså mellan 2 och 4,3 miljarder euro per år fram till 2025. Någon exakt siffra på hur stora de totala investeringarna kommer att vara fram till 2025 finns inte, men enligt Tomas Sokolnicki kommer Nordens position på den globala datacentermarknaden stärkas avsevärt.

– Det finns ingen total, ackumulerad siffra för Norden. 2025 tror COWI att den globala marknaden för datacenterbyggande ska ligga på drygt 40 miljarder euro, i så fall skulle den nordiska marknaden utgöra allt mellan 5 och 10 procent av den globala, vilket i så fall är mycket. I dagsläget utgör den nordiska datacentermarknaden kanske 10 procent av den europeiska. På det viset bekräftar rapporten att den nordiska marknaden genomgår och har potential för en rejäl tillväxt, säger han.

Och det är inte bara Google som tror på Danmark. Apple och Facebook smider också stora danska planer.

– Apple bygger en anläggning i Viborg, och har även köpt mark på ytterligare ett ställe. Även Google har köpt två markområden i Danmark, i Fredericia och Aabenraa. Facebook bygger i Odense och har även de köpt en andra tomt, i Esbjerg på västkusten, där den nya Atlantkabeln kommer in, säger Tomas Sokolnicki.

Hur är det med Microsoft, har de visat något intresse för att bygga i Norden?
– Jag kan tyvärr inte uttala mig om deras generella intresse för Norden, men Microsoft har annonserat två sajter i Norge, två mindre cloudregioner, i Stavanger och Oslo. Det är helt drivet av en större kund och i mindre skala. De har också ärvt en anläggning i Finland efter uppköpet av Nokia.

Läs också: 
Lastbil snabbaste sättet att skicka big data till Googles moln
Amazons svenska datacenter färdigbyggda – ska invigas inom kort