Systematiskt har Försäkringskassan börjat beta av olika verktyg i AI-lådan sedan 2015. Tal till text, samtal till text, bildigenkänning, maskininlärning...

– Totalt sett lägger vi runt en miljard på utveckling och förvaltning, men de senaste åren har vi lagt kring 100 miljoner kronor på att utforska AI, säger Stefan Olowsson, cio på Försäkringskassan, som talade på konferensen AI och automatisering i framtidens vård.

– Automatiserat processer har vi gjort länge – men nu har vi lagt till och testat AI-komponenter. Men de har inte gått skarpt ännu.

Ett exempel är tandvårdsförsäkringen där patienterna snabbt får svar om hur mycket som ersätts vid olika typer av åtgärder – helt utan manuell inblandning. Men för att försäkra sig om att tandläkarna verkligen utför den behandling som ersätts begär man in röntgenbilder.

– När vi nu tittar på bilderna med bildigenkänning – ja då smäller det i systemen och det dyker upp dubletter där samma bilder är inskickade för olika patienter, säger han.

Man har också testat möjligheten att textsöka sig igenom ett mejl med ostrukturerad text – exempelvis där en person beskriver sina medicinska besvär och vilken hjälp hen är beroende av. Med AI kan man snabbt hitta de relevanta begreppen och ta fram rätt koder som krävs för handläggningen av ärendet.

Boka din plats till It i vården-dagen den 11 december – Sveriges viktigaste mötesplats för digitalisering i vården

När det gällde just tandvården finns inga hinder för att behandla patienternas ärenden automatiskt – den lagen är rätt ny och stöttar en digital behandling. I andra beslutsprocesser finns dock inte samma juridiska stöd.

– Där är Danmark långt före oss. De beslutade i juli att nya lagar måste skrivas utifrån digitaliseringen.

Men trots att Stefan Olowsson själv beskriver sig som en teknikglad person så vill han lyfta ett varningens finger för hur vi nu tar till oss AI.

– Vi måste vara medvetna om vad som händer – det kommer att påverka vårt samhälle väldigt mycket om vi bara låter det rulla på. Och som stor aktör måste vi på Försäkringskassan vara med och driva den diskussionen.

Omställningen av kompetens är en fråga som vi måste lyfta på samhällsnivå anser han.

– Nu när man vill införa ett nytt system kommer allt oftare frågan ”får jag behålla mitt jobb då”. Och svaret är inte självklart. Kurvan för maskiner som gör vårt jobb går upp ganska snabbt och om vi inte lyckas omskola människor så kommer det att bli ett samhällsproblem inom väldigt kort.

För att lyckas måste vi tala om det på samhällsnivå så att alla förstår att det är nödvändigt att ställa om och lära nytt anser han.

– Det finns en kategori av dem som måste lära nytt som inte är vana att lära sig och heller inte vill lära sig. Och då gäller det att få dem att inse att det är så det måste gå till.

Men det finns också andra utmaningar. Medan vi fortfarande diskutera kring molntjänster och om och hur myndigheter får använda dem så kommer nu AI och lägger ytterligare ved på brasan.

– Det finns nio stora aktörer i världen i dag. Tre i Kina som lägger 124 miljarder dollar på AI i år och sex i USA som lägger 77 miljarder dollar. Och det kanske inte är de som är mest kända för att bry sig om personlig integritet, säger han.

– Så vi måste fundera över vilka som får tillgång till alla data som vi genererar.

Det handlar också om att själva förstå AI innan vi fattar beslut – vad betyder det just för oss och inte låta andra göra det.

Var går då gränsen för vad AI ska få göra på Försäkringskassan?

– Om vi börjar diskutera att låta datorer ta beslut utifrån sannolikheter. Ska datorn få ta beslut om det finns en 90-procentig sannolikhet? Det tycker inte jag. Det måste vara människor som gör den sista bedömningen och väger in alla faktorer.

Läs också: 
AI är på väg in i våra liv – nu måste vi ta kontrollen över tekniken
Framtiden är självkörande – men hur ska alla bilar få plats?
Det här är AI och så funkar det