Efter att ha haft tunga chefspositioner på två av de nordiska konkurrenterna, först Tieto och sedan CGI, har nu Vahid Zohali börjat som Sverige-vd på den globala konsultjätten DXC, ett bolag som är resultatet av storfusionen mellan det tidigare CSC och HPE:s tjänsteverksamhet. Och även om bolaget hittills har fört en ganska anonym tillvaro på den svenska marknaden är det en global jätte med tydliga ambitioner som han tar över, och som nu alltså även får en dedikerad Sverige-vd.
 – Bolaget har funnits länge men för mig är det ganska nytt. Det är framför allt den strategi de har som var den främsta anledningen till att jag lockades hit, säger han och börjar förklara strategin genom att rita en bild.

Det visar en kurva över hur konsultbolagens leverans brukar se ut, med en resa från punkt A via punkt B till slutmålet C. DXC:s ambition är dock att inte fastna i punkt B, där man fortsätter bemanna kunderna med personal och försöka lösa problem på samma gamla vanliga sätt. Tvärtom vill man helt ta bort B och gå direkt från A till C.

– Vi måste fråga oss om vi verkligen gör rätt i branschen idag? Vi måste komma ifrån att bara sälja konsulttimmar. Vi behöver komma till ett läge där vi fokuserar på rätt saker. Hos oss ska tekniken vara en hävstång där vi kan koppla den gamla it:n till den nya via en plattform, inte genom att bara sälja konsulter, säger Vahid Zohali och fortsätter prata om att man behöver tänka om från början.

– Det tog 30 år från att man upptäckte elektriciteten innan elektriciteten verkligen tog över efter ångmaskinen. Man satt och kopierade hur man gjort tidigare istället för att göra om i grunden. Det krävdes ett helt nytt ledarskap som inte hade det gamla med sig. Jag tror inte att något kommer att ta 30 år nu, men poängen är att vi måste tänka på ett helt annat sätt och det var en av anledningarna till att jag hoppade på DXC. Budskapet tilltalar mig, där man ser marknaden på ett annat sätt och ser tekniken som hävstång.

Som exempel tar han en affär DXC gjort internationellt med ett försäkringsbolag.

– Där har 200 mäklares arbetsuppgifter ersatts av 32 robotar, men ingen av dem har förlorat jobbet. Istället lyfter de luren och ringer sina kunder och skapar nya affärer eftersom de har tid att göra det nu. Automatisering och robotisering görs på riktigt idag. Det handlar oftast om SaaS-modeller, och ju mer vi kan dela det desto effektivare kommer det att bli för alla som använder det. Det mesta finns redan här, nu ska vi bara se till att kunderna använder det och att vi kan skapa affärsnytta.

I dagsläget har DXC ungefär 700 anställda i Sverige, ca 2 300 i Norden och runt 130 000 globalt.

Både HPE:s tjänstedel och CSC hade en liknande situation i Sverige innan fusionen, som enkelt skulle kunna beskrivas som att de hade framtiden bakom sig, i alla fall när det gäller nya vunna affärer. De svenska kunder man jobbar med är visserligen tunga och ett flertal av dem är globalt representerade men det har mer handlat om förvaltning än sprudlande framåtanda.

Som utomstående, vilken kultur upplever du är den dominerande, HPE-lägret eller CSC-lägret?

– Jag vet faktiskt inte. Jag har fokus på DXC, och pratar knappt om det som har varit. Vi fokuserar framåt och det är otroligt skönt. Vi har en bra fördelning i ledningsgruppen och nu tittar vi bara på hur vi ska bygga vidare DXC. Har man ett tydligt mål som står över allt annat bryr man sig inte lika mycket om det. Om man däremot inte har ett tydligt mål blir det ofta grupperingar som tar över.

Jag gissar att ni har en del jobb att göra, vet de som inte är era kunder vilka DXC är?

– Nej, inte riktigt. Vi märker fortfarande att kunder blir förvånade över vilka möjligheter vi kan erbjuda dem. Vi är fortfarande på en resa där vi ska etablera det.

Hur ska den resan gå till?

– Vi ska följa DXC:s strategi med teknik och plattformen i fokus och där spelar våra globala partner en väsentlig roll.

Han vill inte lyfta fram några specifika partner, utan säger att det är vikigt för DXC att jobba brett och vara oberoende. Men en partner som fått extra stor plats i DXC-världen på sista tiden är Servicenow. Inte minst efter att DXC nyligen köpte två bolag som nischat in sig på det hajpade molnbolagets teknik. Det ena förvärvet var danska Businessnow, med 65 anställda, och i samma veva köpte man även den brittiska Servicenow-specialisten Tesm.

– Vi ser påtagligt affärsvärde där, och investerar mycket där. Vi är bland de bästa inom det området, konstaterar Vahid Zohali.

Är det aktuellt att köpa något bolag i Sverige också framöver?

– Vi tittar hela tiden på marknaden. Det är framför allt utifrån den strategi vi har satt vi tittar på vilka möjligheter som finns. DXC ser Sverige som en viktig marknad.

Ligger fokus i strategin på att hitta nya kunder eller på de redan befintliga kunderna?

– Strategin bygger på att vi hjälper våra befintliga kunder. Det är det vi jobbar med dagligen. Vi har ett antal kunder och vi ser vilka det är som passar vår strategi. Det handlar om att hitta rätt dna hos kunden . För mig är kundsegmenteringen viktig där man måste förstå DXC:s dna och sedan matcha mot kundens. Jag har varit här i tre månader, men framåt får man inga kunder om man inte gör det bra för sina befintliga kunder. Vi vet att vi har ett bra erbjudande och med bra referenser kan vi locka nya kunder.

Hemma i USA har inte minst CSC haft en stark position inom offentlig sektor. I Sverige har dock avtrycket varit betydligt mindre även om vissa affärer har gjorts.

Hur passar offentlig sektor in i er svenska strategi?

– Offentlig sektor har en stor transformation framför sig och vi ser stora möjligheter där och vi har ett antal erbjudanden som passar bra. Det kommer vi så klart titta på, hur vi ska jobba där. Det beror lite på hur det passar in i varje specifikt fall. Vi är väldigt stora inom manufacturing och där har vi goda referenser. Men vi har erbjudande för offentlig sektor från andra marknader som kan komma till nytta.

De nordiska konsultjättarna, det vill säga båda hans tidigare arbetsgivare, CGI och Tieto, samt även Evry, är dominanta på den offentliga marknaden, medan de biolag som idag utgör DXC inte haft samma position.

– Historiskt har de varit stora. När några har positionerat sig inom ett segment är det svårt att ta sig in. För oss gäller det att få fram saker som de andra inte kan erbjuda. Vi är till exempel en av de största globalt inom healthcare, så det är ett område som kan bli aktuellt. Alla segment och marknader är vidöppna med dagens utveckling. Vi kan egentligen gå in på vilken marknad som helst bara vi gör det på rätt sätt. Det handlar om att differentiera sig. Vi kommer inte vara en i mängden utan vårt upplägg och vår strategi kommer att kunna stå för sig själv och det var det som lockade mig personligen.

Läs också: 
Nya konsultjätten DXC på plats i HP-huset: ”Nu ska vi växa i Sverige”
Arbetsförmedlingen stoppar upphandling av säkerhetsskäl