Det sköljer en digitaliseringsvåg över hela Sverige. Och då pratar vi inte bara om redan it-tunga branscher – utan även om traditionella näringar som skogsindustri, livsmedel och jordbruk, för att ta ett par exempel.

Just nu genomförs ett digitaliseringsprojekt som är tänkt att öka lönsamheten kraftigt för sågverken – det vill säga de anläggningar som sågar upp timmer till trävaror som plank och brädor.

Det är träindustrikoncernen Moelven som tillsammans med forskningsinstitutet Rise och sågverksspecialisten RemaSawco arbetat fram en big data-lösning för att öka utbytet avseende volym och värde, få ner de oplanerade driftstoppen och minska energianvändningen.

Det går under benämningen ”Det smarta sågverket” och de inblandade parterna talar om att rulla ut ”Trä-IoT”. Ja, nämnda Moelven beskriver till och med projektet som Sveriges smartaste sågverk.

Genom att känna igen trädstrukturer, mäta tidsdifferenser och öka spårbarheten så ska hela produktionen från stock till planka optimeras.

Det berättar Petri Luomala, som är dataanalytiker på Rise Research Institutes of Sweden, och som också tror att det här kommer att revolutionera hela industrin.

– Vi har sökt patent på en metod för spårbarhet som går under kodnamnet ”DeltaTime”, och det kommer att ta ett och ett halvt år för den att behandlas, men vad jag vet finns ingen motsvarande metod i hela världen, säger han.

– Vad det handlar om är att alla realtidsdata från underliggande system och maskiner matas in i ett och samma system, där avancerad analys och maskininlärning behandlar all information, och hittar mönster och kommer fram till resultat. I slutänden handlar det om att få ut mer plank per stock.

Petri Luomala beskriver hur svårt det varit i processindustrin att hitta mätetal för virket, men att detta nu kan ske genom den här lösningen. Det som varit problemet är att det inte gått att fästa en fysisk tagg på timret, vilket begränsat möjligheten att arbeta med data från flera mätningar.

– Det vi har gjort är att vi har kombinerat tidssynkronisering, kalibrering av mätvärden och skapat spårbarhet.

Det här projektet startade för snart två år sedan, och bedöms vara färdigt nu i november, men systemet ska inte ut i produktion förrän i slutet av nästa år. Det har rönt uppmärksamhet och fått stöd också från den offentliga sidan. Bland annat har Vinnova gått in och delfinansierat det.

Projektet har alltså gått under namnet ”Det digitala sågverket”, men Petri Luomala tror att big data-lösningen kan användas också inom andra branscher i framtiden.

– Det är många digitaliseringsprojekt i flera branscher som har problem med det här. Alla industrier som förädlar en produkt som inte går att spåra med streckkod eller med annan märkning tror jag kan vara intresserade av det här, exempelvis livsmedelsindustrin.

Läs mer:
Framtiden är självkörande – men hur ska alla bilar få plats?
Nu ska skogsbruket digitaliseras på riktigt – ny miljonsatsning presenterad