Den spanska bankkoncernen BBVA tillkännagav i tisdags att de ämnar ansluta till EU-kommissionens nya organisation för blockkedjor, som ser ut att kunna påbörja sitt arbete redan under första kvartalet 2019. Organisationen, som presenterades under ett rundabordssamtal om blockkedjor den 20 november, kommer att döpas till International Association for Trusted Blockchain Applications (IATBA). Syftet med organisationen är att "samla den europeiska industrin för att ta ledningen inom blockkedjeteknologin”.

Den spanska storbanken BBVA meddelade i tisdags att de ämnar delta i organisationen Totalt är det i skrivande stund fyra banker som anmält intresse, och källor till Coindesk menar att även den likaså spanska banken Santander är inne på samma spår.

I sitt uttalande skriver BBVA att den nya organisationen kommer att samla företag och organisationer från både privat- och offentlig sektor med målet att "samla stöd från experter på privata blockkedjor och dithörande teknologi för distribuerade liggare [Distributed Ledger Technology, DLT, reds. anm.] för att dra upp riktlinjer för EUs strategier kring dessa teknologier”. Tanken är att detta ska leda till att organisationen utvecklar riktlinjer och protokoll för blockkedjeindustrin, och föra ut EUs framtida standarder för blockkedjor internationellt.

BBVA:s chef för forskning och utveckling för digitala affärer, Carlos Kuchkovsky, säger att organisationen kan spela en viktig roll när det kommer till att "etablera praxis och standarder för att undvika fragmentering [inom blockkedjetekniken] inom Europa. Kuchkovsky tror att initiativet från kommissionen kommer att bringa klarhet i den regulatoriska osäkerhet som råder idag.

– Blockkedjor är mer än bara teknik; det frambringar nya affärsmodeller genom en token-baserad ekonomi och bereder vägen för framtida decentraliserade ekonomier, säger Carlos Kuchkovsky.

Som en del i EU:s arbete kring blockkedjor skapade unionen European Blockchain Partnership (EBP) i april tillsammans med 27 medlemsländer.

Läs också:
Microsoft släpper utvecklingsverktyg för blockkedjor
Visa och IBM samarbetar om blockkedjebaserat betalsystem