I sin arbetsrapport för de första sex månaderna 2018 lyfter den irländska dataskyddskommissionären (DPC) fram klagomål mot det sociala nätverket Linkedin. I rapporten framkommer att Linkedin använt 18 miljoner e-postadresser från icke-medlemmar som grund för annonsering på Facebook i syfte att locka fler att bli medlemmar på Linkedin, skriver Techcrunch.

Efter klagomål mot Linkedin genomförde Irlands DPC en genomlysning av företagets personuppgiftshantering och fann att de bröt mot Dataskyddsförordningen. I en kampanj för att öka medlemsantalet "processade Linkedin 18 miljoner hashade e-postadresser från icke-medlemmar" i syfte att rikta annonser mot dem på Facebook. Till saken hör att flera stora plattformar, inklusive Linkedin, flyttade stora mängder personuppgifter om icke-EU-medborgare från framförallt Irland till USA i syfte att undvika GDPR. Irlands DPC skriver vidare att "Linkedin gjort upp i godo” och upphört med denna praxis.

Irlands DPC ansåg dock att det förelåg anledning till bekymmer för de "bredare systematiska problem" de redovisat i rapporten och företog en djupare granskning av huruvida Linkedin hade vidtagit tillräckliga "säkerhetsmässiga och organisatoriska åtgärder". DPCn fann att Linkedin på förhand skapat förslag till kontaktnätverk för de icke-medlemmar de riktade marknadsföringen mot, och Linkedin ombads att radera de data som ingick i dessa uträkningar före maj 2018.

I ett uttalande till Techcrunch skriver Linkedin att de samarbetat med utredningen, och att de ber om ursäkt för att de "starka processer och procedurer” de har inte följts. Linkedin skriver vidare att de nu vidtagit åtgärder för att se till att detta inte händer igen.

Anledningen till att Linkedin undkommer böter denna gång beror på att avstegen för reglerna skedde före införandet av Dataskyddsförordningen. Det framgår inte av rapporten hur Linkedin kom över de 18 miljonerna e-postadresser till att börja med.

Läs också:
Microsoft binder Nadellas lön till hur Linkedin presterar
Slarv med it-säkerheten kan kosta skjortan – här är åtta avskräckande böteslappar