Utan att det finns en infrastruktur och ett regelverk på plats kan drönartrafiken knappast ta fart på allvar. Men nu ska Kista Science City och IQ Samhällsbyggnad i testbädden Urban ICT Arena börja titta på just det och göra en förstudie som ska ligga till grund för en testbädd. Vinnova finansierar projektet.

– Det vi försöker göra är att ta det stora övergripande greppet – på fackspråk kallas det att vi tittar på det sociotekniska systemet, säger Petra Dalunde, programchef i Urban ICT Arena.

I grunden handlar det om att man tittar just på allt som finns runt omkring drönaren. Förutom hur infrastruktur och regelverk så handlar det om mycket annat framhåller hon.

– Bullernivåer, om intelligensen ska sitta i drönaren eller dess omgivning – eller båda, hur de ska besiktigas, hur de ska synkas med autonoma fordon på väg, hur företag ska få ut nya tjänster och produkter och hur medborgarna ska ha möjlighet att vara medskapande och medagerande.

Med i projektet är också representanter för akademi, företag och offentlig sektor – exempelvis Transportstyrelsen, Trafikverket, Luftfartsverket, Stockholms universitet, forskningsinstitutet Rise, Ericsson och ett antal startups och små och medelstora företag.

Är det någon särskild typ av drönartrafik ni framför allt tänker er?

– Nej, det vore förmätet av oss. Tänk dig att vi inte hade någon biltrafik i dag och skulle börja titta på hur vägar och trottoarer skulle se ut och ta fram någon slags typgodkännande och sedan bara designa för just den typen – ja, då skulle vi låsa in oss.

Under förstudien kommer IQ Samhällsbyggnad att genomföra ett antal workshops och rundabordssamtal och i förstudien kommer man också att ägna sig åt omvärldsbevakning för att se om det finns liknande projekt som man bör samverka med.

I slutet av juni ska förstudien vara klar och tanken är att den ska utmynna i en ansökan om en testbädd och hur den ska genomföras.

Var den ska ligga är inte bestämt – det handlar om vilken plats som är bäst. Men mycket talar för Urban ICT Arena i Kista, som är ett urbant verklighetslabb redan konstaterar Petra Dalunde.

– Här har vi ju en stadsmiljö med höga hus och ligger nära två flygplatser så det som funkar här borde funka i resten av landet, säger hon.