Även om intelligens ofta är bra bränsle för en karriär och smarta personer uppfattas som klippta och skurna för ledarroller.

Men forskare på universitetet i Lausanne i Schweiz har tittat närmare på det hela och kommit fram till att för mycket intelligens snarare hämmar deras förmåga att leda, rapporterar World Economic Forum.

Forskarna i Lausanne har tittat på 379 chefer på mellannivå i 30 länder, framför allt i Europa, som arbetar i branscher i allt ifrån bank och telekom till hotellverksamhet och detaljhandel.

Deltagarna fick fylla i frågeformulär kring personlighet och göra intelligenstesten Wonderlic Personnel Test. Deras IQ låg i medel på 111 – alltså över snittet på 100.

Samtidigt gav åtta personer runt cheferna fick ranka dem på Multifactor Leadership Questionnaire som visar olika typer av ledarstilar där en del anses mer framgångsrika – som en mer transformationsinriktade stil som inspirerar medarbetarna eller en intstrumentell stil som tar bort hinder. Men det finns också sämre mer passiva ledarstilar.

En slutsats blev att kvinnor generellt använder bättre ledarstilar och i viss mån även äldre chefer. Men framför allt visade sig intelligens ha en positiv koppling till bra ledarskap – fram till en viss gräns. Först plattades kurvan ut och vid en IQ på 120 började effektiva ledarstilar backa. Vid en IQ på 128 blev kopplingen till mindre effektivt ledarskap statistiskt signifikant.

Även om de smarta cheferna hade svårt att använda sig av de effektiva ledarstilarna använde de inte nödvändigtvis de sämsta, mest passiva ledarskapen.

Varför är det på det här viset? Nej, det kan inte studien visa. Men möjliga förklaringar skulle kunna vara att de sticker ut så pass mycket intellektuellt att det använder komplext språk som inte inspirerar lika mycket och att de kan ha svårt att förstå vad som är svårt och utmanande för andra.

Studien visar heller inte exakt vilken IQ-nivå som är lämplig för en chef – det har också ett samband med intelligensnivån i organisationen.

Studien har publicerats i Journal of Applied Psychology.

Läs också: 
Bortvald i rekryteringen? Kanske inte om en robot får bestämma
Så hanterar du chefen som får nya idéer stup i kvarten