Starbreeze har en tid lyfts fram bland de stora svenska spelbolagen. Störst succé har bolaget haft med spelserien ”Payday”, som enligt sajten Breakit har sålt i över 7 miljoner exemplar. Men sedan dess har det gått tyngre.

Starbreeze och dotterbolagen Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze Studios och Enterspace och Enterspace International har nu på måndagen ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt.

”Beslutet baseras på likviditetsbrist och bedöms vara nödvändigt för att ge bolaget den tid som behövs för att kunna förhandla en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa och organisatoriska förändringar. Tidigare lämnade finansiella mål för fjärde kvartalet 2018 och 2020 kvarstår ej”, konstaterar bolaget i ett pressmeddelande.

Den 23 november gav styrelsen ledningsgruppen i uppdrag att se över verksamheten, och sedan dess har bolaget initierat ett program för att sänka kostnaderna och fokusera på kärnverksamheten. Någon större ljusning verkar dock inte kunna skönjas.

Starbreeze påtalar att den senaste statistiken från spelet ”Overkill’s The Walking Dead” påverkar den prognostiserade försäljningen och kommer att reducera det prognostiserade kortsiktiga kassaflödet, och det kommer att innebära en förväntad likviditetsbrist i januari 2019.

”Inom ramen för rekonstruktionen utgår lön till anställda i Starbreeze och verksamheten fortsätter som vanligt. Under rekonstruktionsperioden får inte betalning ske till leverantörer för arbete eller material gällande perioden upptill ansökningsdatum för företagsrekonstruktion. Däremot kommer leverantörer få betalt för arbete utfört under rekonstruktionsperioden. Som också meddelats idag kommer Bo Andersson att lämna sitt uppdrag som vd. Dessutom lämnar Bo Andersson och Kristofer Arwin sina uppdrag i Starbreeze styrelse med omedelbar verkan. Styrelsen och ledningen fortsätter att leda bolaget under rekonstruktionen”, skriver bolaget vidare i pressmeddelandet.

Läs också:
Spelar Amazon fair play inom e-handeln? Nu granskas jätten av tyska myndigheter
Här är 20 tekniknyheter från AWS stora event – en är en jätteliten självkörande bil!