7N är en dansk konsultförmedlare, som totalt har 1 400 konsulter verksamma i åtta länder och en omsättning som ifjol landade strax över en miljard kronor. Den absoluta majoriteten av verksamheten, ungefär 1 200 av konsulterna, är verksamma i Danmark och Polen. Och i somras etablerade man sig på allvar i Sverige genom rekryteringen av Carl Bergström, som ska leda bolagets framfart här.

– Jag uppskattar det som 7N har fokus på, erfarna och seniora konsulter. Har man rätt kompetens och rätt typ av erfarenheter så är det tydligt vilken skillnad det gör och hur det underlättar för kunden, säger han om vad det var som lockade honom till uppdraget.

Vad är det som lockar bolaget till Sverige?

– Drivkraften är helt uppenbar. Det rör på sig väldigt mycket, och Sverige, inte minst Stockholm, är en oerhört intressant marknad. För det första ligger vi väldigt långt fram när det gäller teknik, och jättar som till exempel Ericsson och Atlas Copco behöver mer och mer mjukvarukompetens och dessutom finns det väldigt intressant startupscen här. Stockholm och Sverige är uppskattningsvis halva den nordiska marknaden.

Exakt hur ser planerna ut, och hur många 7N räknar med att vara i Sverige när 2019 är slut vill Carl Bergström inte ge någon siffra på, men han säger att han vet hur han ska lägga upp etableringsresan.

– Jag har så klart ett numerär för omsättning och antalet anställda för slutet av nästa år som vi tittar på. Målet är att bli en betydande spelare på den svenska marknaden, säger han.

Bolagets huvudinriktning är alltså att förse bolag med seniora konsulter, och just erfarenhetsbiten är en viktig del, och 7N sticker alltså inte under stol med att man är ett lite dyrare alternativ. Tvärtom så lyfter man gärna fram det.

– Vissa typer av kompetenser är på samma prisnivå som 2001, och då har det dessutom varit 2–3 procent i löneökning varje år. Allt är drivet av inköp där man köper konsulter på samma sätt som man köper skruv. Vi tror på att ta in högkvalitativa konsulter om man vill ha kostnadseffektvitet. Idag finns kvalitet knappt med som kriterium när bolag köper in konsulter, säger Carl Bergström och lyfter fram det som han anser vara bolagets två viktigaste fokusområden.

– Det ena är verksamhetens fokus, det vill säga att kunden får rätt kompetens och erfarenheter, och det andra är den seniora konsultens fokus, att de får rätt uppdrag med en utmaning inom det område de håller på med.

När det gäller konkurrensen som den danska konsultförmedlaren mött på den svenska marknaden hittills skiljer det sig mellan de billigaste och de lite dyrare.

– Ibland konkurrerar vi med Ework och Zerochaos och ibland med Accenture och Accigo. Det beror lite på vilken kund det är och vilket uppdrag.

Vad har ni för snittpris?

– Det vill jag inte svara på. Men riktigt bra folk behöver inte kosta mer än 15–20 procent mer. Det viktiga är att se att du har rätt erbjudande som kan leverera det kunden har behov av.

Bland de kunder som är verksamma i Sverige och som finns ombord i dagsläget finns exempelvis Trygg-Hansa, If, Nets och Nordea. Och varför heter då bolaget 7N? Svaret på den frågan är inte något som kan kopplas till kvalitet eller dyra konsulter. Namnet kommer helt enkelt från att grundarna totalt hade sju N i sina namn.

En annan dragningskraft med den svenska marknaden är så klart det faktum att det ofta talas om brist på kvalificerade it-medarbetare. Och där tror 7N att deras koncept passar perfekt.

– Som på många andra marknader finns en stor obalans mellan utbud och efterfrågan, men när det är sagt, så finns det i Sverige högt specialiserade konsulter med djup kompetens. De är snudd på oumbärliga för företagen, som är affärsmässigt beroende av deras arbete. Några av dem väljer en tillvaro om frilansande konsulter istället för att vara fast anställda. Då blir de själva herre över vilka projekt de arbetar med, kan styra sin arbetstid och så är ersättningen som frilanskonsult attraktiv, också i förhållande till de i övrigt höga löner som stora företag erbjuder sådana profiler, säger Carl Bergström.

Läs också: 
Svensk affärssystemskonsult köper sig in i Danmark
AWS på offensiv i partnerledet – vill norpa konsulter från Microsoft