Enligt det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen ska stora digitala företag betala en skatt på tre procent av omsättningen i stället för på vinsten. Detta för att motverka att de här företagen riktar sina vinster mot länder med låg skatt.

Som Computer Sweden tidigare har skrivit är Sverige ett av länderna som motsätter sig detta. Sveriges hållning är att frågor som rör företagsbeskattning bör lösas på global nivå och vill i stället söka en lösning inom OECD.

Också de andra nordiska länderna motsätter sig skatten. Det gör även Irland, som är ett av de länder som dragit fördel av att multinationella företag riktat sina vinster mot landet.

Skatten kräver stöd från alla 28 EU-stater.

Inte heller under mötet med EU:s finansministrar under tisdagen kunde länderna alltså enas. Även ett kompromissförslag som lagts fram av Frankrike och Tyskland och som gick ut på att skatten skulle helt skulle röra annonsintäkter – och därmed mer fokusera på företag som Google och Facebook – ratades. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters från mötet.

Kompromissförslaget skulle inneburit att företag som Spotify, Amazon och Apple skulle ha sluppit den här skatten.

Läs mer: 
EU går vidare med skärpta skattekrav på Facebook och Google