Analysföretaget Radar har gjort sin årliga nordiska rapport runt upplevd it-leverantörskvalitet, och i år visar den att kundernas genomsnittliga nöjdhet ökar något under 2018 jämfört med föregående år. Men även i år visar analysen att gapet mellan de som upplevs prestera bäst och sämst ökar, och att behovet av att ta in kvalificerad sourcingkompetens därmed ökar.

I rapporten konstateras också att elva nya leverantörer har etablerat sig bland de totalt 20 som anses vara ledande på att skapa kundvärde. Enligt Radar visar det på ökade möjligheter för nya aktörer att snabbt ta marknadsandelar genom att förstå och agera på den påverkan som industrialiseringen av it har på affärsmodell och krav på att sätta kunden i centrum.

– Det är glädjande att de som upplevs bäst blir bättre men samtidigt oroande att skillnaden mellan bäst och sämst ökar. Riskerna för såväl leverantörssida som köparsida ökar. Vikten av köparnas kompetens i sourcingprocessen och leverantörernas förmåga till kundcentrisk förändring under den pågående industrialiseringen av it-ekosystemet är påtaglig, säger Radars vd Hans Werner om resultatet.

Resultaten bygger på analysdata från fler än 900 svenska verksamheter och är inhämtad under perioden september till november 2018. Det finns även jämförelsedata tillbaka till 2012 då undersökningarna startade.

Som vanligt rangordnas också de leverantörer som av kunder upplevs har skapat bäst genomsnittligt värde inom fyra olika kategorier. Här är topp fem i respektive kategori med föregående års placering inom parantes.

Infrastruktur & drift

1. Basefarm (ny)
2. Candidator (ny)
3. Dicom (3)
4. Cloudpro (1)
5. GDM (5)

Verksamhetsnära IT

1. Softronic (5)
2. Advania (2)
3. Evry (ny)
4. Consid (ny)
5. Icore (ny)

Användarnära IT

1. Advania (ny)
2. Tieto (2)
3. Evry (ny)
4. Cygate (ny)
5. Atea (3)

Konsulttjänster

1. Sogeti (4)
2. Softronic (ny)
3. Advania (ny)
4. Evry (3)
5. Infotool (ny)

Läs också: 
De här svenska it-bolagen får högst betyg av sina kunder