Efter fyra dagars budgivning är summan av alla högst gällande bud 2,5 miljarder kronor, meddelar Post- och Telestyrelsen, PTS. Men i övrigt är auktionen omgärdad av sekretess.

Det innebär att de inte offentliggör vilka eller hur många aktörer som har lämnat anbud förrän auktionen avslutats.

– Det enda vi kan säga är att en eller flera ansökningar kommit in, och att auktionen därmed kan ske, säger Petter Öhrn, kommunikatör på PTS.

Auktionen beräknas hålla på i upp till tio arbetsdagar. Pengarna som auktionen ger tillfaller statskassan.

Det har varit många turer om det här sedan det för fyra år sedan beslutades att det markbundna digitala tv-nätet måste flytta ur 700 MHz-bandet och att det i stället ska användas för mobilt bredband och telefoni.

En planerad auktion ställdes in 2016 av regeringen eftersom det fanns oenighet kring vilka delar av bandet som skulle avsättas för blåljusmyndigheter och försvaret.

Operatören Tre har också överklagat auktionen av det här bandet, som anses vitalt för den kommande 5g-utbyggnaden i landet.

Auktionen omfattar 60 MHz och en aktör kan maximalt köpa 40 MHz vilket innebär att det blir minst två tillståndshavare.

700 MHz-bandet är lämpligt för att bygga yttäckning och för att förstärka de mobila bredbandsnäten för mer kapacitet och högre överföringshastigheter, uppger PTS.

Tillstånden är teknik- och tjänsteneutrala. Detta innebär att de som får tillstånden kan välja vilken teknik och vilka tjänster som ska användas i bandet.

Ett av tillstånden är förenat med ett täckningskrav som ska bidra till bättre täckning för tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s) där konsumenter befinner sig. Den som vinner det tillståndet ska använda minst 200 miljoner och högst 300 miljoner för att bygga täckning i områden som PTS pekat ut.

Det här är den första av PTS så kallade 5g-auktioner. När det gäller tilldelningen av frekvenser i 3,5 GHz-bandet, som är det band som pekats ut som viktigast för 5g-utbyggnaden i Europa, så är PTS målsättning att denna ska bli klar under 2019, eller tidigt under 2020.

Läs mer:
Inga hinder för kinesisk teknik när svenska 5g-auktioner drar igång
Nu tar 5g-utbyggnaden rejäl fart – så mycket ökar investeringarna