Investeringarna i förstärkt och virtuell verklighet väntas uppgå till nästan 20,4 miljarder dollar globalt under 2019. Det är en ökning med hela 69 procent jämfört med de 12,1 miljarder som det väntas investeras i de här teknikerna i år. Detta enligt en undersökning från analysföretaget IDC.

Den genomsnittliga ökningen under femårsperioden 2017-2022 väntas ligga på 69,6 procent.

– Förstärkt och virtuell verklighet kommer att expandera över hela världen nu under det närmaste decenniet. Ju mer marknaden mognar desto viktigare kommer tjänster runt de här teknikerna att bli, säger Marcus Torchia, analytiker på IDC.

Framför allt drivs de här teknikerna av företagsmarknaden vars andel väntas växa från 64,5 procent 2019 till över 80 procent 2022. De branscher som lägger mest pengar på virtuell och förstärkt verklighet under 2019 är personliga tjänster och konsumenttjänster (1,6 miljarder dollar), detaljhandel (1,56 miljarder) och tillverkningsindustri (1,54 miljarder).

Hälften av investeringarna inom de här teknikerna läggs på hårdvara, därefter kommer mjukvara och tjänster.

– Framåttänkande företag fortsätter att mycket snabbt anamma både förstärkt och virtuell verklighet, säger Tom Mainelli, analytiker på IDC. Ny hårdvara och mjukvara som lanseras under 2018 driver nya användarcase och förbättrar de som redan finns. Vi förväntar oss nya produkter från stora tillverkare under 2019, som ytterligare ökar innovationen.

Geografiskt sett görs de största investeringarna i USA, följt av Kina, Japan och Västeuropa, enligt rapporten.

Läs mer:
Toppchef på Microsoft hyllar Sverigeförvärvet: ”Så viktigt för oss”
Sex exempel på hur företag använder AR i praktiken