För ungefär tre år sedan gick startskottet för Efos, e-identitet i offentlig sektor. En standardiserad tjänstelegitimation som i första hand ska ersätta Siths inom vården och MCA som används av en rad myndigheter.

Det handlar alltså om att legitimera personer i en organisation så att de får rätt behörigheter – sådant som tillgång till det de behöver och hur länge de ska ha den tillgången.

Projektet drivs av Försäkringskassan och Inera som ägs av Sveriges Kommuner och landsting och just utvecklar gemensamma digitala lösningar. Men även om det är de två som nu driver Efos är tanken att lösningen ska kunna användas av hela den offentliga sektorn på sikt.

Sveriges största event inom digitala affärer är tillbaka! Webbdagarna Stockholm 19-20 mars, Boka nu!

Efter en tjänsteupphandling skrevs avtal med Secmaker i slutet av 2016. Sedan dess har startdatumet för införandet skjutits upp två gånger innan det landade på den 30 oktober i år för piloten och ett breddinförande i början av 2019.

Men inte heller denna tredje gång har tidsplanen gått i lås. Projektet är nu bromsat tills vidare. Orsaken: Den upphandlade tekniska plattformen ännu inte håller tillräckligt hög kvalitet.

– När det gäller ett sånt här system kan vi inte dra igång det om det är okej – det måste vara riktigt bra redan från dag ett. Det är en tillitsfråga. Det är ju på samma sätt som med pass – polisen kan inte ge ut pass om nivån bara är okej, säger Petter Könberg, chef för it-avdelningen på Inera.

Vanligtvis vill man att en produkt ska vara flexibel, dynamisk och enkel att konfigurera – men det är problematiskt i det här fallet enligt Petter Könberg.

– Om vi gör en jämförelse igen så är det inte okej om en polisstation kan konfigurera utgivningen av pass på sitt sätt och en annan polisstation på ett annat sätt. Det måste vara absolut samma och du måste veta att det är samma. Vi måste ha en implementation som gäller för alla.

Samtidigt vill han inte lägga skulden enbart på leverantören – ”vi är fler om det”. Dessutom har det tillkommit en del under vägen.

– Vi certifierade oss och gjorde Efos till en nationell e-legitimation. Det innebar att vi på köpet fick en del absoluta villkor som inte är ett dugg prutbara och de förändrade förutsättningen.

I väntan på att få ordning på den tjänst som man upphandlat tvingas nu Inera att uppdatera Sithsplattformen för att leva upp till de krav som finns ute i verksamheterna.

I princip läggs alla centrala delar av Efos-regelverket in i Siths enligt Petter Könberg som trycker på att varken kommuner, landsting eller myndigheter ska ha drabbats av att projektet bromsats.

– De går i huvudsak opåverkade ur det här, säger han.

Hur mycket kostar då förseningen? Ja, självklart kostar det en hel del arbetstimmar på både Inera och Försäkringskassan att projektet förlängs. Men framför allt är det leverantören Secmaker som påverkas. För först när tjänsten levereras får de in pengarna – runt 25 miljoner kronor per år från start.

För när tjänsten är igång kommer kommuner, landsting och myndigheter att betala runt 50 kronor per användare och år.

– Och vi är åtminstone en halv miljon till att börja med, säger Petter Könberg.

Så när kommer det då en ny tidsplan?

– Just nu pågår två förhandlingar. En är mellan leverantören och oss och Försäkringskassan, och en med Telia kring förlängningen av Siths. Och det vet vi inte hur det landar men om en månad så vet vi mer.

En viss press ligger också på Inera. Visst har de rätt att förlänga sitt avtal med Telia en period medan man styr upp tjänsteupphandlingen men inte hur länge som helst.

– Som upphandlande part är vi skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling. Men jag tror att det går bra – vi har ett bra samarbete med Försäkringskassan och med leverantören. Vi skriker inte åt varandra och jag ser inget scenario där våra användare blir negativt påverkade, säger Petter Könberg.

Läs också:
Svenska e-legitimationer står utanför EU:s id-samarbete
Google och Arbetsförmedlingen ska lära folk om sociala medier och e-leg