Det senaste året har varit problematiskt för teknikföretagen, med den ena integritetsskandalen efter den andra. Flera företrädare för näringslivet, även de som normalt inte är vänner av lagens inblandning i affärerna, har gjort uttalanden om att det vore positivt om ny eller mer lagstiftning kom på plats för att skydda den personliga integriteten, skriver Wired.

Microsofts styrelseordförande Brad Smith går ett steg längre när han uttrycker sin mening om intregritetsfrågan. Brad Smith menar att det sätt som ansiktsigenkänning allt mer används på är en "jakt mot botten” och att vi behöver lagar som lägger en grund för ansvar och en hälsosam konkurrens på marknaden.

Brad Smith talade om denna fråga i ett tal på Brookings Institution där han uttryckte stark oro för att tekniken kan komma att bli ett stort problem för mänskligheten i framtiden. "Vi måste se till att 2024 inte blir som en sida ur boken 1984", sa Brad Smith i sitt tal, och tillade att företag ofta måste välja mellan socialt ansvar och vinster, men att frågan om ansiktsigenkänning är för viktig för "business as usual".

Tekniken med ansiktsigenkänning har i olika sammanhang beskyllts för att vara både otillräckligt exakt och besitta inneboende fördomar mot till exempel människor med olika etniciteter. Brad Smith sade i sitt tal att det behövs lagstiftning för att kontrollera tekniken och att företag måste öppet redovisa sin teknik för att andra ska kunna granska funktionen.

I sitt tal upprepade Brad Smith det han sade i ett liknande tal i samma fråga i juli, men var lite mer specifik denna gång. Smith specificerade sex principer som han anser måste vägleda regleringen av ansiktsigenkänning och annan AI-teknik: rättvisa, transparens, ansvarighet, icke-diskriminering, uppmärksamhet och samtycke, samt laglig övervakning. Smith tillade att Microsoft nästa vecka kommer att presentera ett dokument med förslag på hur dessa principer bör implementeras.

Läs också:
Hejdå till lösenord på företaget – så funkar Windows Hello for Business
Fejkade fingeravtryck kan användas för att logga in på din mobil