Tillväxten av jobb i Sverige är god just nu - de närmaste två åren räknar Arbetsförmedlingen med att det tillkommer 110 000 nya jobb, det framgår av en ny rapport om utsikterna framåt.

Samtidigt matchar inte efterfrågan från arbetsgivarna den kompetens som finns på marknaden.

– Vi får ut för få utbildade i rätt yrken, konstaterade generaldirektören Mikael Sjöberg krasst vid en pressträff på onsdagen.

I rapporten konstateras också att digitaliseringen och automatiseringen riskerar att förstärka den obalansen vilket kan leda till att fler blir långtidsarbetslösa när de inte matchar de kompetenser som efterfrågas.


Sveriges största event inom digitala affärer är tillbaka! Webbdagarna Stockholm 19-20 mars. Boka nu!


Som vanligt är it-branschen ett sorgebarn när det gäller utbud och efterfrågan. Visserligen har sysselsättningen enligt rapporten ”ökat i god takt de senaste två åren” och efterfrågan är stor. Men samtidigt konstateras att ”bristen på utbildad arbetskraft inom området är numera så utbredd att den begränsar sysselsättningstillväxten i branschen”.

Digitaliseringen driver också på behovet av branschspecifik it-kompetens. I rapporten pekas på strukturförändringen inom handeln och hur e-handelns utveckling skapar behov av nya roller och en efterfrågan på teknisk kompetens som inte funnits i den fysiska handeln.

För transportbranschens del innebär den växande e-handeln en kompensation för en avmattning inom byggbranschen.

Läs också: 
Nya kompetenslarmet: 1 av 3 it-jobb går inte att tillsätta
Sverige skriker efter it-kompetens – så varför utbildar vi inte fler?