För andra gången avbryter nu Statens servicecenter sin upphandling av en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. I juni 2017 föll det på att anbudsgivarna inte levde upp till kraven om informationssäkerhet. Den här gången var det två bolag som levde upp till de säkerhetskraven, men ändå inte till det som önskades.

Det fanns bara två leverantörer som bedömdes kunna "ta ansvar för den totala kravbilden”, vilket innebär en sammanhållen leverans av programvarulicens och kringtjänster inklusive samordningsansvar för helheten. Men en av dessa drog tillbaka sitt anbud.

– Det var bara en leverantör som lämnade anbud och priset blev alldeles för högt, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Den leverantör som svarade och som också alltså nekades var Formpipe Software.

– Vi försökte i den här upphandlingen, men jag gissar att säkerheten och annat gjorde att det blev svårt. Vi har väldigt hårda krav då säkerheten är en viktig fråga för oss. Det är extra viktigt med säkerhet när det gäller e-arkiv. Nu ändrar vi strategi. Vi måste få fram en tjänst till myndigheten, och nu ser vi en möjlighet att drifta det här själva, säger Thomas Pålsson.

Premiär! Missa inte Branschkollen – nyhetsbrevet för den svenska it-branschen. Teckna en gratis prenumeration här.

Att drifta det själv innebär alltså att man väljer statlig regi, i form av den statliga stordrift som länge varit på gång hos Försäkringskassan. Det var just Statens servicecenter som i början av förra året kom med den rapport som pekar på hur en samordning av den statliga it-driften kan spara miljardbelopp.

– Vi ser det här som ett utmärkt tillfälle att se över statlig drift och utreder nu utifrån de nya förutsättningarna om staten själv kan ta hand om driften av tjänsten för att tillgodose en kostnadseffektiv och säker e-arkivtjänst för de statliga myndigheterna. Vi skulle då istället kunna fokusera på att upphandla programvarulicenser, vilket i sin tur sannolikt leder till fler anbud och därmed ökad konkurrens, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Läs också:
Offentliga sektorns nya e-leg håller inte måttet – projektet stoppat
Evry tar hem Bankgirots 700 miljoners-kontrakt – slog Tieto på upploppet