5G är den femte generationens mobiltelefoni som lovar förbättringar jämfört med de tidiagre och nuvarande generationerna på alla fronter: högre datahastigheter, minskad fördröjning i nätverket, lägre energiförbrukning, lägre kostnader, mer systemkapacitet och avsevärt högre täthet av enheter.

Under andra veckan i december genomförde Post- och telestyrelsen, PTS, en frekvenstilldelning genom en auktion där två operatörer, eller konstellationer av operatörer tog hem den första rundan av frekvenser i 700 MHz-bandet.

PTS kommer sedan under 2019 att genomföra en andra frekvenstilldelning, denna gång för frekvenser inom 3,4–3,8 GHz-bandet.

Peter Ekstedt, PTS.
Peter Ekstedt, PTS.

– Från vår sida är den stora milstolpen tilldelningen av ”3,5 GHz-bandet” som inom EU ses som det primära bandet för 5G-utveckling. Enligt vår tidplan hoppas vi kunna tilldela detta band i slutet av 2019, säger Peter Ekstedt, presschef på PTS.

– Nu pågår främst testverksamhet. PTS har beviljat ett antal tillstånd för att bedriva testverksamhet med 5G-teknik, till exempel i ett projekt för uppkopplad 5G-stad i Umeå.

Som Computer Sweden skrivit tidigare var det Telia och och Net4mobility, det vill säga Tele2:s och Telenors gemensamma bolag, som lyckades ta hem frekvensutrymme i auktionen av 700 MHz-bandet. Den totala summan för vinnande bud i den första delen av auktionen var drygt 2,8 miljarder kronor. Operatören Tre lyckades inte komma över några frekvenser denna gång.

För operatörernas del är tilldelning av frekvenser naturligtvis en grundläggande del i utrullningen av 5G, men sedan följer en lång process med bland annat tekniska implementationer innan kunderna kan börja använda den nya tekniken.

– Vi kommer att tillsammans med Tele2 sätta igång arbetet med att bygga ut ett rikstäckande 5G-nät i Sverige under halvan av 2019. Arbetet inleds där den mesta trafiken finns, dvs storstäder och turistorter. Ambitionen är att ge de första kunderna tillgång till 5G under år 2020, säger Mikko Viitala, presschef på Telenor.

I Norge har Telenor redan startat med ett litet testnät i orten Kongsberg.

– Pilotprojektet startade i november och genomförs inledningsvis tillsammans med fem utvalda familjer som får tillgång till TV- och bredbandstjänster levererade via 5G i sina hem. Testet pågår till sommaren 2019 och fler användare kommer att inkluderas på vägen. Det är första gången en 5G-pilot genomförs med kunder och invånare i de skandinaviska länderna, säger Mikko Viitala.

För sveriges del kommer Telenor tillsammans med Tele2 i Net4mobility att offentliggöra en detaljplan som uppdateras löpande allt eftersom byggstart inleds i respektive län och kommun. Men sammantaget ska mobilnätet byggas ut med över 50 procent, vilket innebär tusentals nya basstationer över hela Sverige, som kommer ge bättre yttäckning, snabbare uppkoppling med minskad fördröjning och högre kapacitet för att bland annat möjliggöra allt fler uppkopplade enheter.

– När det gäller kommande frekvensauktion så kan vi konstatera att branschen i stort ser 3,5 Ghz-bandet som ett av huvudbanden för 5G, säger Mikko Viitala.

Tele2 delar utrullningen av 5G-tekniken med Telenor och kommer i stort sett att följa samma plan som sin samarbetspartner.

Louise Ekman, Tele2
Louise Ekman, Tele2.

– Vi har sedan länge varit pådrivande i arbetet med 5G, bland annat genom vårt deltagande i nätverket Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN). Därför känns det extra roligt att nu ha säkrat frekvenser i 700 MHz-bandet, då det är värdefullt för vårt fortsatta arbete med ständiga nätinvesteringar för att öka kvaliteten för våra kunder, säger Louise Ekman, kommunikationschef på Tele2.

Enligt Tele2 kommer deras kunder att kunna ta del av 5G-tekniken under 2020. Tele2 säger också att det är mycket viktigt att de kan samarbeta med Telenor i det gemensamma bolaget Net4mobility för att kunna bygga ut 5G-nätet på kortast möjliga tid. Enligt Tele2 handlar det om tusentals basstationer över hela landet för att nå 50 procent av befolkningen.

Tre missade som sagt att köpa frekvenser i 700 MHz-bandet, och operatören kommer att överklaga beslutet som de menar ”snedvrider konkurrensen på mobilmarknaden ytterligare, där de största aktörerna får en mycket stark ställning”. Tre anser att ”utformningen av auktionen strider mot flera EU-direktiv, regeringens instruktion för PTS samt myndighetens egna föreskrifter om att agera konkurrensfrämjande”, enligt ett uttalande från företagets vd Johan Johansson.

Givet nederlaget i denna första frekvensauktion kan det dock vara möjligt för tre att skaffa frekvenser i den kommande auktionen om frekvenserna inom 3,4–3,8 GHz-bandet.

Enligt Tre kommer inte 2019 att bli det avgörande året för 5G, utan det blir först under 2020 som tekniken lanseras mot kunderna.

– Vi ser inte 2019 som det stora året för 5G, utan snarare 2020. 5G måste växa i takt med ekosystemet av teknik i nätet och enheter som kan koppla upp sig och dra nytta av 5G. Vi ser att flera av de större leverantörerna inte kommer med sina 5G-mobiler och routrar förrän 2020, vilket talar för att det stora genomslaget blir då, säger Mårten Lundberg, kommunikationschef på Tre.

Telia blev den tredje operatören att tilldelas frekvenser i 700MHz-bandet. Operatören vann ett frekvensområde som är lika stort som Tele2 och Telenors tillsammans. Telia kommer också att bygga ett helt eget nät utan samarbete med någon annan operatör. Tekniskt sätt är Telia först ut med 5G-tekniken då de invigde ett testnät på Kungliga Tekniska Högskolan KTH tillsammans med teknikleverantören Ericsson i december.

Telia skriver att hittills har arbetet i Sverige gjorts på icke-standardiserad 5G-teknik eftersom utrustning anpassad till den internationella 5G-standarden inte funnits tillgänglig. Nu tas nästa viktiga steg mot en kommersiell lansering 2020.

Irene Krohn, Telia.
Irene Krohn, Telia.

– I Sverige blir de kommersiella frekvenserna, som behövs för att lansera 5G brett, tillgängliga först år 2020. Men det finns mycket att göra fram till dess. För det är bara fantasin som sätter gränsen för vad vi kan göra med tekniken, säger Irene Krohn, presschef på Telia.

– Och just därför är det så viktigt att vi redan nu kommer igång och tillsammans med partners utforskar teknikens möjligheter. På så vis kan vi hitta de här nya lösningarna redan nu, och korta tiden till implementering. Därför kommer vi under 2019 att fortsätta att arbeta tillsammans med våra partner inom Telias 5G-partnerprogram som vi startade i somras.

Telias partnerprogramm tillhandahåller en innovationsmiljö där dessa partners ges möjlighet att utforska de tekniska och affärsmässiga möjligheterna med 5G. Hittills har i Einride och Volvo CE valt att gå med i Telias program, men fler kommer att tillkomma i närtid.

– Utöver partnerprogrammet så har vi ett antal testbäddar igång – dels här på KTH – men också i Luleå och Umeå där akademi, näringsliv och offentlig sektor kan mötas för att utforska möjligheterna med 5g innan det lanseras i bred skala, säger Irene Krohn.

– Genom att redan nu tillsammans med partners hitta lösningar kan vi korta tiden till implementering och på så vis vill vi bidra till att tekniken tas tillvara på bästa sätt när 5G lanseras brett i Sverige under 2020.

Läs också:
Tre gick lottlöst ur den stora frekvensauktionen
Sveriges första 5g-nät invigt: ”det här är nationell kritisk infrastruktur”