Konsultbolaget HiQ har inlett ett partnerskap med Norrköpings kommuns digitaliseringsavdelning. Tillsammans ska man utveckla digitala lösningar, system och tjänster som förbättrar vardagen för invånarna i Norrköping.

– Det här är ett mycket spännande samarbete med en framsynt kommun, där vi direkt kan använda våra kunskaper inom teknik, design och kommunikation för att förenkla för människor, säger Patrik Holm, vd på HiQ i Östergötland.

Enligt Cloud Republics digitaliseringsindex, som lanserades i mars, är Norrköping en av Sveriges mest digitaliserade kommuner. Kommunen arbetar aktivt med att använda digital teknik och digitala kanaler för att förbättra för medborgarna och skapa delaktighet och engagemang. Det nya samarbetet med HiQ är nästa steg i den utvecklingen.

– Norrköpings kommun satsar hårt för att hitta smarta och digitala lösningar, som dels underlättar för invånarna, men som också kan effektivisera för personal på olika områden. Till exempel arbetar vi med att hitta metoder för digitalisering av handläggning av biståndsärenden. Det skulle frigöra mycket tid för handläggarna, som istället skulle kunna arbeta mer proaktivt och ha personliga möten med sina klienter, säger kommunens digitaliseringsdirektör Johan Högne.

Inom ramen för samarbetet ska HiQ och kommunen jobba med många olika saker, som till exempel konceptutveckling, kommunikationsplattformar, mobila applikationer, teknikstöd till verksamhetsprocesser, AI, maskininlärning, automatisering och VR/AR.

– Tillsammans med HiQ har vi tagit fram en app så att anställda kan nå en kommunintern telefonkatalog i mobilen, exemplifierar Johan Högne och lyfter även fram andra nya tjänster som är på gång.

– 2019 ser vi bland annat fram emot en hösttermin där skolorna i Norrköping är papperslösa. Att man som vårdnadshavare ska slippa behöva hålla koll på blanketter, och istället lösa sådana ärenden via e-tjänster med hjälp av mobilt bank-id. Det är både kostnadseffektivt och bra för miljön.

För Kalle Lindau, kundansvarig på HiQ i Norrköping, är det dubbel glädje att få digitalisera sin hemstad.

– Norrköpings kommun är en av de främsta föregångarna inom offentlig sektor när det kommer till digitalisering. Jag är djupt imponerad över att man så helhjärtat och envist ser till att använda nya tekniker för att förbättra alla delar av kommunens områden. Det här är det moderna sättet att skapa en konkurrenskraftig kommun, och dessutom är jag en mycket stolt kommuninvånare, säger han.