Inom den offentliga sektorn är innovation en mycket viktig aspekt. Det finns stora samhällskrav på att det som finansieras med offentliga medel ständigt förbättras. Just på grund av vikten av innovation har det utvecklats en europeisk innovationsstrategi, en nationell innovationsstrategi och varje region i Sverige har i åtagande från Tillväxtverket att utforma en regional innovationsstrategi. Det politiska trycket på att öka innovationstakten är alltså omfattande.

Men är det samma sak att utveckla en innovationsstrategi för ett företag och att utveckla en innovationsstrategi för en region? Frågan är retorisk, och svaret är ”nej”. Det svåraste momentet i den offentliga sektorn är att förstå att det behövs två olika typer av strategier, samt att dessa behöver vara sammankopplade. Det behövs en intern strategi för innovationsledning som beskriver hur den egna organisationen ska arbeta för att bli innovativ, samt en extern strategi för innovation som beskriver hur innovationsstödsystemet ska se ut, men även hur man ska arbeta för att utveckla det. Det är i den sista delen som de två strategierna hänger ihop.

Intern strategi för innovationsledning
En intern strategi för innovationsledning är kopplat till det som ISO benämner som ett ”innovationsledningssystem”, det vill säga ett ledningssystem för hur man organiserar och strukturerar sig för att kunna hantera innovation. En sådan strategi beskriver hur man inom sin egen organisation bygger upp en systematik för finna behov, utveckla idéer, förfina koncept, samt testa och implementera/lansera innovationer.

Det här är en artikel från Expert Network »

Extern strategi för innovation
En extern strategi är unik för den offentliga sektorn, då den har en väldigt speciell uppgift: att skapa förutsättningar för att andra organisationer – framför allt det lokala näringslivet – blir mer innovativa. Man brukar kalla det för innovationsstödsystemet i ett land, en region eller en kommun, och den har åtskilliga faktorer som offentliga organisationer behöver beakta. Där analyserar man hur det befintliga innovationsekosystemet ser ut och hur man tycker att det borde se ut.

Kopplingen mellan strategierna
Ytterligare en komplikation är att det bör finnas en strukturell koppling mellan de olika strategierna enligt en nedåtströmmande logik. Med det menar jag att en nationell strategi ska definiera vilka mål som ska uppnås, men även peka ut, ge mandat till och till viss del finansiera dem som ska genomföra uppfyllandet av dessa mål. Det handlar både om vilka ansvar myndigheter ska ta på sig och hur regioner ska agera för att bidra till måluppfyllelsen. Regionernas strategier ska sedan utmynna i anpassade kommunala innovationsstrategier så att hela näringslivet i kommuner och regioner utvecklas positivt enligt de regionala och nationella målen. Gör offentlig sektor detta rätt, så kan vi verkligen öka innovationstakten i Sverige. Och det önskar vi ju alla.

Läs också:
Fem tips från experten – så får ni fart på era digitala innovationer
Experten: Så kan innovation systematiseras

Fakta

Befattning: Head of Innovation Advisory
Företag: KPMG
Linkedin: Håkan Ozan
Twitter: @ozanagement
E-post: hakan@hakanozan.net
Hemsida: hakanozan.net
Expertområden: Innovation management, innovationsstrategier, digitaliseringsstrategier.
Certifieringar: ITIL, InnoSurvey, IMProve.
Bakgrund: Har jobbat med innovationsledning, digitalisering och it-strategier i 20 år, bland annat som vd, CIO, it-strateg och forskare. Sitter i ISOs tekniska kommitté för standardisering av innovationsledningssystem. Kursledare i innovationsledning för digitaliseringsledare för IDG Academy.