Nu är den tredje av de fyra jätteupphandlingarna av it-stöd i vården klar – bara Stockholms läns landsting är kvar och dröjer till i vår. I början av året valdes amerikanska Cerner som leverantör till Region Skåne, ett avtal värt dryga miljarden över fem år.

Och i september var det Västra Götalandsregionens tur. Även där valdes Cerner som leverantör och kontraktet är värt 2,1 miljarder över tio år.

Fast när de fem landsting som samverkat under namnet Sussa nu väljer svenska Cambio är det den största affären hittills – 2,7 miljarder kronor över tio år. Och om även fyra landsting som har option på det vinnande anbudet aktiverar den optionen så omfattas runt en fjärdedel av svenskarna av det nya vårdinformationsstödet.

– Den vinnande lösningen är den som bäst uppfyller våra behov och som uppfyller samtliga ställda krav i förfrågningsunderlaget. I utvärderingen av kvalitet fick det vinnande anbudet högst sammanlagda poäng och högst poäng avseende vårdverksamhetens behov. Helhetslösningen som kommer att levereras till oss är ny, leverantören är erfaren och har beprövade lösningar, säger Ulrika Landström, ordförande i Sussa samverkan i en kommentar.

Sussagruppen består av de landsting som tidigare använt journalsystemet NCS Cross – Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland – och det var i början av 2016 som de drog igång den gemensamma upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem.

De fyra som gått med i samverkan och har option är Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg.

Richard Simonsson, regiondirektör i Region Örebro län, säger i en kommentar att det är ett samarbete som gynnar allmänheten, patienterna och medarbetarna.

– Vi skapar synergier och lärande i vårt samarbete, vi minskar sårbarheten och får tillgång till fler gemensamma resurser. Vi når resultat snabbare när fler kan hjälpas åt och vi möjliggör för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte.

Cambio är en av de största leverantörerna i Norden inom e-hälsa och har drygt 100 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, vårdcentraler och specialistenheter på den europeiska marknaden. Styrelseordförande är tidigare statsminister Göran Persson.

Fram till den 10 januari kan upphandlingen överklagas.

Läs också: 

Grönt ljus för miljardkontraktet – nu börjar Västra Götaland att införa nytt it-stöd i vården
Nu är det klart – Region Skåne inför nytt vårdsystem för en miljard