Det verkar som om vi nått en brytpunkt där allt fler it-ansvariga på företagen har förtroende för molntjänsterna och tror att deras data ligger säkert och tillgängligt i dessa tjänster. Samtidigt ser man utmaningar i hur man integrerar molntjänsterna med de interna applikationerna och produktionen, skriver ZDNet.

Detta visar en undersökning som genomförts av Independent Oracle Users Group i samarbete med AWS bland 202 data- och it-chefer. Undersökningen ställde frågor om företagens senaste utrullningar av projekt mot publika molntjänster. De flesta av dessa projekt, 58 procent, syftade till att byta ut existerande funktioner, snarare än att tillföra något helt nytt, vilket var syftet med 41 procent av projekten.

Nästan hälften av alla nya databasprojekt läggs i publika molntjänster. Undersökningen visar också att 34 procent av molnprojekten byggdes som hybridmoln, 33 procent som rena molntjänster och 23 procent integrerades i färdiga SaaS-tjänster.

Förtroendet för att placera it-stödet för kärnverksamheten ökar också, hela 41 procent av projekten handlade om att förändra it-stödet för kärnverksamheten. Utmaningarna ligger i att förbättra nätverksprestanda och konnektivitet, samt att det saknas kompetens för att implementera och producera molntjänster.

Läs också:
Vanligt med attacker mot molntjänster – men det är oftast kundernas fel
Allt fler myndigheter lägger it-driften hos Försäkringskassan – ”statlig säker drift sköts av staten”