It-proffs säger ofta att de vill ha större möjligheter att utveckla nya kompetenser och förmågor för att förhindra att deras karriär går i stå – och arbetsgivare anser ofta att kontinuerlig utbildning är ett sätt att behålla talanger på företaget.

Därmed är det en win-win att för en arbetsgivare att satsa på utbildning för de anställda.

Men vilka utbildningstrender är hetast just nu? Vår amerikanska systersajt CIO.com har gjort en djupdykning i ämnet - och hittat fem heta trender.

Individanpassade utbildningar:
Om man anpassar utbildningar utefter individerna kan de göras mer effektiva och det kan också vara ett sätt att göra kurserna mindre repetitiva.

Fler och fler vill ha riktade träningsprogram, där en mer individanpassad läroplan skapas utifrån enskilda anställdas egen kompetensnivå. Man kan använda kompetenstester som underlag för att se vad personer har för kompetenser och vad som behövs för deras roll – och sedan bygga ett effektivt utbildningsprogram för att fylla kunskapsluckorna. På det sättet kan man också undvika att slösa tid på att utbildning som den anställde inte har nytta av.

Stärka grunden:
Många utgår från att bygga kompetens handlar om att lära sig nya tekniker. I vissa fall kan det naturligtvis vara så, men ofta är det viktigare att stärka sig och vässa kunskaperna inom områden man redan är bekant med. Det här är det många som glömmer när det handlar om vidareutveckling.

Även om det är frestande att klaga på äldre språk och metoder, så kan det vara viktigt att investera i grundläggande kompetenser. En solid förståelse för grundläggande mjukvara och systemutvecklingskompetenser kan kombineras med ett öppet sinne och en vilja att lära sig. Medarbetare som har djup erfarenhet av etablerad teknik brukar också vilja dela med sig av sin kunskap.

Hybridutbildningar:
Att blanda distansutbildning och mer individuell och personligt anpassad utbildning ses som ett effektivt sätt att öka kompetensen.

Distansutbildning är ofta ett bekvämare alternativ medan den mer personliga utbildningen ger en större interaktivitet – vilket också är bra för att arbeta upp en sund utbildningskultur inom företaget.
Att köra både distans och personlig utbildning har för många företag visat sig ha en positiv effekt på närvaron över tid och deltagarna är ofta nöjda med de här ”hybridutbildningarna”.

Kontinuerligt lärande:
Det talas ofta kompetensbristen i framtidens it-sektor – och många företag har en strategi att lösa ett hela tiden skiftande tekniklandskap genom att kontinuerligt uppdatera kompetensen hos den befintliga personalstyrkan snarare än att anställa mer teknisk personal. Därför måste företag, samtidigt som de behåller stabiliteten i personalstyrkan, också odla en kultur av en fortlöpande vidareutbildning. En viss del av utbildningen kan därför också läggas på nya tekniker som det inte ens är säkert att de slår igenom fullt ut.

Utveckla de egna talangerna.
Faran med att inte ge de anställda möjligheter att uppgradera kompetensen är bland annat att man riskerar att tappa de stora talangerna på en marknad där det redan är svårt att hitta personal.
Enligt en undersökning från konsultbolaget Capgemini så investerar 60 procent av de ”digitala talangerna” sin egen tid och egna pengar på att bygga kompetens. Om anställda är så motiverade så är det företagets skyldighet att förse dem med möjligheter.

53 procent av de unga talangerna i undersökningen säger att de är beredda att byta jobb om företaget inte tillhandahåller rätt digital utbildning. Ta reda på vad de unga talangerna på ditt företag skulle vara intresserade av för utbildningar.

Läs också:
Efterfrågan på blockkedjeutvecklare exploderar
Överhettad arbetsmarknad för it-proffs – kompetens krävs i allt fler branscher