Fujitsu har slutit ett avtal med Husqvarna Group om en treårig förlängning av parternas it-outsourcing-avtal. Det nya avtalet innebär att Fujitsu kommer att förse Husqvarna med flerspråkig servicedesk som är tillgänglig dygnet runt, arbetsplatstjänster, fältsupport, software asset management och Servicenow Application Management. Det gäller dels Husqvarna Groups svenska huvudkontor, dels bolagets filialer i 40 länder.

Det här är den tredje kontraktsförlängningen mellan parterna. Det första avtalet slöts 2010 och totalt omfattar uppdraget fler än 8 500 anställda inom Husqvarna Group. Under 2017 hanterade Fujitsu fler än 40 000 serviceärenden för kunden, implementerade Windows 10 och introducerade en ny servicedesk-chatt för att skapa nya sätt för slutanvändarna att få hjälp.

– Husqvarna Group ser it som en möjliggörare och drivkraft för strategisk förändring. Det gör valet av våra outsourcingpartner till en kritisk faktor för vår verksamhets fortsatta framgång. Vi har arbetat med Fujitsu sedan 2010 och baserat på deras leverans beslutat att förlänga kontraktet med ytterligare tre år. Fujitsu har visat upp ett fokus på ständig förbättring under den gångna kontraktsperioden, säger Husqvarna Groups cio Hillevi Agranius.

Läs också:
Fujitsu ska automatisera Karlskrona
Husqvarna och Sogeti öppnar IoT-center