Nej, det är inget aprilskämt – 1 april blir e-faktura obligatorisk i offentlig sektor. Leverantörernas e-fakturor måste också följa europeisk standard om inget annat avtalats och ett EU-direktiv ligger till grund för lagen.

Men trots att datumet närmar sig så är många inte förberedda ännu. Två enkätundersökningar som digitaliseringsmyndigheten Digg gjort under hösten, varav en som blev klar alldeles före jul, visar samma sak – 75 procent av alla företag med under 50 anställda klarar ännu inte att e-fakturera.

Enligt Upphandlingsmyndighetens statistik för 2017 rör det sig om nästan 100 000 företag i den storleken som handlar med det offentliga vilket skulle innebära att uppåt 75 000 företag ligger på efterkälken.

För att underlätta för dem så förordar Digg att köparna på den offentliga sidan skapar portaler där företag enkelt ska kunna generera e-fakturor.

– När det gäller myndigheter så har de redan ålagts att ta fram den här typen av stöd, men det gäller inte kommuner, säger Anderz Petersson, projektledare på Digg.

Han förklarar att Digg nu arbetar med att ta fram en förordning för att även kommunerna ska bli skyldiga att tillhandahålla en webbtjänst för att generera e-fakturor men att den knappast hinner bli klar innan lagen träder i kraft.

– Nej, den ska ut på remiss också innan den kan komma på plats. Men vi försöker tala för den lösningen redan nu.

När det gäller köparsidan är läget ljusare enligt Anderz Petersson.

– Vi tror att upphandlande myndigheter och enheter har vetskap om lagen och är ganska bra förberedda.

Ett undantag kan vara kommunala bolag – där har Digg ingen tydlig bild men det finns en misstanke om att de släpar efter.

Även om det är kort tid kvar tills lagen träder i kraft så är det en mjuk övergång vilket kan köpa en del tid. Löpande avtal berörs inte utan den gäller de upphandlingar som görs efter den 1 april.

– Samtidigt kan det ju också vara besvärligt att hantera fakturor efter den modell som står i avtalet parallellt med att man får in nya affärer där fakturorna ska hanteras på det nya sättet, säger Anderz Petersson.

För dem som inte sköter sig och lämnar in fakturor i rätt format finns hot om vite. Men det är inte något som Digg tänker ta till i första taget.

I första hand ska parterna själva lösa det men om det inte löser sig så ska den offentliga sidan lämna in det till Digg som tar nästa steg ­– och någonstans efter det kan vite bli aktuellt om säljaren inte rättar sig.

Hur höga belopp det kan röra sig om kan Anderz Petersson inte svara på.

– Det beror helt på – vitesbeloppet ska sättas i proportion till verksamheten så det kan variera. Men det är tänkt som en signal och inte som ett sätt att trycka bort företag från marknaden.

Om den offentliga köparen själv inte anpassat sig till lagen och heller inte leverantörerna – finns inte en risk i att man bara kör på som vanligt och inte anmäler till Digg?

– Jo, det skulle ju kunna vara så men vi måste utgå från att det finns en vilja att följa lagen. De största hemtagningarna tillhör ju offentlig sektor och finns det besparingar så är det ju troligt att man agerar på det.

Totalt beräknas runt 1,4 miljarder kronor kunna sparas över sju år genom obligatorisk e-faktura. Men även miljöskäl och myndigheters ansvar för att driva på digitaliseringen i samhället är argument för att göra dem obligatoriska.

I dag är drygt hälften av fakturorna i kommunerna och 70 procent i staten elektroniska – uppemot 80 procent i en del fall enligt Anderz Petersson.

Läs också: 
Nya lagen pressar 200 000 företag – ”mycket jobb att göra”
I dag öppnar nya myndigheten Digg – men vad ska den göra egentligen?