Flytten till molnet går fort nu. Över hela världen investeras i nya datacenter som är ämnade för, framför allt, publika molntjänster. Det här gäller som bekant inte minst i Sverige, där AWS precis slagit upp portarna för nya datacenter och både Microsoft och Google verkar ha liknande planer.

Enligt en färsk undersökning från analysföretaget IDC är nu leverantörernas försäljning av infrastruktur som servrar och lagringssystem för publika och privata moln större än den är för traditionell infrastruktur för de egna datahallarna.

It-infrastruktur för molnet växte med 47,2 procent under tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period året före och nådde därmed en omsättning på 16,8 miljarder dollar.

Under den perioden stod molninfrastrukturen för över hälften – 50,9 procent – av den totala infrastrukturförsäljningen, enligt IDC, och det är alltså första gången i deras mätningar detta sker. För ett år sedan var siffran 43,6 procent.

För helåret 2018 tror IDC på en molnförsäljning på 65,2 miljarder dollar, vilket innebär en tillväxt på 37,2 procent.

Särskilt stark är tillväxten för infrastruktur som riktar sig mot det publika molnet.

– De första tre kvartalen under 2018 var exceptionella för it-infrastrukturmarknaden över alla miljöer, och särskilt stark var ökningen av investeringar i datacenter för det publika molnet. Det här drivs både av ett det byggs nya datacenter och att befintliga uppdateras, säger Natalva Yezhkova, analytiker på IDC.

Största leverantör av molninfrastruktur under tredje kvartalet var Dell med en marknadsandel på 14,2 procent, före HPE med 9,8 procent av marknaden och Cisco med 6,4 procent. Därefter följer Inspur med 6,3 procent och Lenovo med 4,8 procent.

Läs mer:
AWS fortsätter storsatsa i Katrineholm – bygger fler datahallar
Därför bygger de amerikanska molnjättarna datacenter i Sverige