– Resultatet var inte vad vi väntat oss, säger Helena Malmström, marknadschef på Azets.

– Vi trodde vi skulle se vd:ar som var frustrerade över att digitaliseringen av ekonomifunktionen inte går tillräckligt snabbt och ekonomichefer som stressades av sin vd.

Bilden blev den omvända när Azets – som säljer tjänster inom ekonomi, hr och lön – gick ut och frågade ekonomichefer på 101 medelstora svenska företag och vd:ar på 75 sådana företag. Ekonomicheferna vill ställa om sitt sätt att arbeta och lägga mer resurser på digitalisering och automatisering.

Men nästan var femte ekonomichef uppger att företagets prioriteringar har hindrat dem att komma längre än halvvägs i förändringsresan.

Svaren från vd:arna förklarar att prioriteringarna ser ut som de gör. Bara åtta procent av dem vill att deras ekonomiavdelning lägger mer tid och resurser på digitalisering och it. De är redan nöjda med det bidrag som ekonomifunktionen ger dem i dag – de litar på siffror och beslutsunderlag och tycker det får vad de behöver.

Ekonomicheferna däremot känner sig otillräckliga, de tycker inte att de kan vara det strategiska stöd för verksamheten som de vill vara och vill gärna automatisera sådant som de ser som mindre viktigt.

Kan man säga att ni som leverantör inte har varit tillräckligt bra på att rikta er till vd:ar utan trott det räckt med att nå fram till ekonomichefen?

– Jo, vi har nog tänkt att vd:n självklart vill effektivisera sin ekonomifunktion för att få ut den största potentialen eftersom det stärker hela företagets lönsamhet, säger Helena Malmström.

Stefan Ingelgård som är cio på Azets i Sverige konstaterar att det också blir skillnad när de får till ett samtal med vd:n.

– Det är väldigt tydligt på kundmöten när vi träffar en vd som förstår digitaliseringens möjligheter för då hamnar fokus på andra frågor, säger han.

I en IDC-rapport för två år sedan pekades på hur svenska medelstora företag halkar efter andra företag i EU när det gäller digitalisering. Även om vi fortfarande ligger högt när det gäller mötet med slutkunderna så är det just digitaliseringen av de interna processerna som ska göra företagen effektivare som är sorgebarnet.

Och det här resultatet kan alltså ses som ett uttryck för just det.

För att snabbt skruva upp graden av digitalisering så förordar Azets, inte helt oväntat, att företagen ska outsourca sina ekonomitjänster och helst till dem. Precis som har skett med så många andra funktioner när företagen gjort sina digitaliseringsresor.

De pekar på hur man snabbt kan få tillgång till moderna tjänster utan stora implementeringskostnader och som dessutom ständigt uppdateras så att man alltid hänger med i utvecklingen.

– Det är ju inte digitaliseringen i sig själv som är viktig utan att den skapar möjlighet för ekonomichefen att lägga fokus på analyser och interna effektiviseringar, säger Stefan Ingelgård.

Undersökningen visar dock att det sitter en bit in på många företag att gå den vägen just när det gäller ekonomiavdelningen.

– Många vd:ar är rädda att tappa kontrollen över siffrorna – de är väl insatta i ekonomin och har ibland själva en bakgrund som ekonomichefer, säger Helena Malmström.

Just att ekonomi är deras hemmaplan gör att det sitter längre in att lägga ut de funktionerna tror Stefan Ingelgård.

– Inom it och lön har det länge varit helt självklart att köpa in mycket som tjänster. På it-sidan var det enklare för vd:n att ta det beslutet – det var mycket mer främmande och konstigt. Det är annorlunda med ekonomi som man verkligen kan.

Läs också: 
Metall i molnet – så kapade Sandvik programmeringstid med 94 procent
Hur mycket AI är lagom? Försäkringskassan utforskar möjligheter och risker